Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımında Üç Önemli Detay

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2009 11:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayımlandı. Kılavuzda üç önemli ayrıntı bulunmaktadır. 1- Daha önce de memurlar.net tarafından belirtildiği üzere 2008//4 ile yerleşenler, sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurabilecektir. 2- 2008/2 yerleştirmesinde Sağlık Bakanlığına 4/B'li olarak yerleşenler, başvuruların son günü olan 13 Şubat 2009 tarihi itibariyle sözleşmelerini fesih etmeleri halinde yerleştirmelere katılabilecektir. 3- Sözleşmeli sağlık personeli alımında, ÖSYM alan kontrolü yapacaktır.

1- 2008/4 İLE YERLEŞENLER

Daha önce de memurlar.net tarafından ifade edildiği üzere "iki kez yerleşememe kuralı" 4/B'li alımlarında uygulanmamaktadır. Bu yaptığımız tespit, kılavuzda da yer almıştır. Diğer kılavuzda yer alan "iki kez yerleştirilememe kuralına dair ifadeler" sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunda yer almamıştır. Bu çerçevede, 2008/4 ile yerleşenler (ataması yapılsın veya yapılmasın), sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurabilecektir.

Değerlendirme: 2008/4 alımları kadrolu alımlardır. Kadrolu alıma başvuran ve yerleşen bir adayın 2009/1 sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurması düşük bir ihtimaldir.

2-2008/2 İLE YERLEŞENLER

Sağlık Bakanlığı geçen yıl da 4/B'li personel alımı yapmıştı. Bu alıma ilişkin kılavuzda yapılan açıklamada, yerleşip göreve başlayanların bir yıl boyunca Sağlık Bakanlığının 4/B'li alımlarına başvuramayacağı belirtilmişti. Ancak Bakanlık bu uygulamayı esnetmiştir. 2009/1 sözleşmeli kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir:

"Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin, KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleşip halen çalışmakta olanlardan bu kılavuzda yer alan pozisyonları tercih etmek isteyenlerin; tercihlerin internet ortamında ÖSYM'ye gönderileceği son tarih itibariyle sözleşmelerini feshetmiş ve kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şekilde tercihte bulunanlardan, yukarıda belirtilen sürede kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmeyenler, tercihlerine yerleştirilseler dahi göreve başlatılmayacaktır. "

Değerlendirme: Bir başka deyişle riski göze alıp, 13 Şubata kadar sözleşmesini fesih edenler, yerleştirme işlemine katılıp tercih yapabilecektir. Bu kurala dikkat etmeyenlerin yani 13 Şubattan sonra sözleşmesini fesih edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- ALAN KONTORLÜ YAPILACAK

ÖSYM, 2008/4 KPSS tercih işlemleri ile yeniden alan kontrolü yapmaya başlamıştır. Bu şu demektir: Kılavuzda yer alan kadroları sadece belirtilen bölüm mezunları tercih edebilmekte, diğer bölüm mezunları tercih etse bile, tercihleri işleme alınmamaktadır. Böylece niteliği tutmamasına rağmen yerleştirme yapacakların önüne geçilmekte ve boş kalması muhtemel kadro sayısı azaltılmaktadır.

2008/4 KPSS tercih kılavuzunda yer alan ve 2009/1 sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir:

"4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz