Danıştay: 4/C'linin hastalık izni 2 günü aşınca ücreti kesilmemeli

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2009 00:05, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

12 Haziran 20090 tarihinde, bir Danıştay kararı yayımlamıştık. 2005 yılında çıkarılan 4/C'lileri içeren bakanlar kurulu kararıyla ilgili Danıştay; fazla çalışma halinde 4/C'liye ücret ödenmesi ve hastalık raporu alınması halinde ise ücretin kesilmemesi gerektiğine karar vermişti.

4/C kararı her yıl çıkarılmaktadır. Bu nedenle yukarıdaki yer verilen husus sadece 2005 yılı için geçerlidir. 2009 yılında çalıştırılan 4/C'liler için 10 Ocak 2009 tarihinde yeni bir karar çıkarılmış ve şu an bu karar yürürlüktedir. İşte bu kararın yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay davacı sendika olan Türk Büro Sen lehine karar vermiştir. Danıştay; 10.01.2009 tarihli ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/14538 sayılı ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının? 3. maddesinin 1. ve 5. fıkrasının, 5. maddesinin ve 8. maddesinin 2. fıkrası ile davaya konu bu Karara dayanak teşkil eden 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlük bulan ?Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların? 3. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 12. Dairesi Bakanlar Kurulu Kararının bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

2009/366 Esası ile görülen davada Danıştay 12. Dairesi, 22.05.2009 tarihli kararı ile 2009/14538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ?çalışma saatlerini? düzenleyen 5. maddesinin 3. cümlesinde yer alan ??Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez? hükmü ile ?izinler?i düzenleyen 8. maddesinin 2. fıkrasın da yer alan ?Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.? hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna göre kamuda çalışan 4/C'li personel normal çalışma saatleri dışında yaptığı fazla çalışmanın karşılığı olan ücreti alabilecek ve hastalık izninin 2 günü aşması halinde de maaşından kesinti yapılamayacak.

Kararın Başbakanlığa tebliğ edilmesinin ardından, 30 gün içinde bir duyuru yapılması veya değişiklik yapılması gerekecektir. (Not: Konuya ilişkin açıklama Türk Büro Sen tarafından yapılmış olmasına rağmen mahkeme kararı henüz sendika tarafından yayımlanmamıştır)

Bu Habere Tepkiniz