İçişleri Bakanlığından kadınlar ve kız çocukları hakları genelgesi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2010 10:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, kadınlar ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını istedi.

Atalay, ''Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı'' kapsamında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığının önem verdiği konuların başında katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması konularının geldiği belirtilen genelgede, İçişleri Bakanlığı ve BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan ortak programın İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Van ve Trabzon'da uygulandığı anımsatıldı.

Genelgede ortak programın uygulandığı altı ilde, kadın ve kız çocuklarının hayat kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncelik verileceğine dair bir taahhüt belgesi olan Yerel Eşitlik Eylem Planları'nın sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle hazırlandığı, il genel meclisi ve belediye meclisleri tarafından onaylanarak uygulama aşamasına geçirildiği hatırlatıldı. Bu planların yerel seviyede kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi, bunun için de toplumsal cinsiyet yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi ve uygulamaların sürdürülebilirliğini amaçladığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ve belediye stratejik planlarına da yerleştirilen bu planlarda kadın ve kız çocuklarına yönelik çalışmaların stratejik hedefler arasına yerleştirildiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

''Yerel Eşitlik Eylem Planları'nın uygulanması sürecinde yerel eşitlik politikalarının kurumsal çerçevesi de oluşmuştur. Bu bağlamda, pilot illerde kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmaların eş güdüm ve izlenmesini sağlamak üzere İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları kurulmuştur. Bu kurulun sekretaryasını yürütmek, kadın ve kız çocuklarının başvuru ve şikayetlerini almak üzere valilik ve belediyelerde eşitlik birimleri oluşturulmuştur.

İl Genel Meclisi ve belediye meclislerinde, kadın erkek eşitliği komisyonları kurulmuştur. İllerdeki ilgili kurullara kadın kuruluşlarının katılımına yönelik uygulamalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra kentsel hizmetler kapsamında yeni kadın danışma merkezleri, toplum merkezleri, kız yurtları, ara istasyonlar ve sığınma evleri, kreş, bebek bakım ve emzirme odaları kurulmuş, ayrıca kız çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim imkanları artırılmıştır. Sokak ve caddelerin daha iyi ışıklandırılması ve yeni oyun parkları inşaatlarına, mevcut parkların kadınlar ve kız çocukları tarafından kullanımını sağlamak üzere yeniden düzenlenmesine önem verilmiştir.

Kadınların iş hayatına katılımını desteklemek üzere mesleki eğitim imkanları artırılmıştır. Yerel karar alıcılar ile kamu personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlenmiştir. Mevsimlik tarım işçileri dahil özel ilgiye muhtaç grupları hedefleyen sağlık hizmet modelleri geliştirilmiştir.''

Bu çalışmaların kadınların ve kız çocuklarının günlük hayatta daha mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayacağı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakere sürecine de olumlu katkıda bulunacağı ifade edilen genelgede, şöyle denildi:

''Bahse konu çalışmalar, BM tarafından kabul edilen, ülkemizin de taraf olduğu, kadınlar ve gençler konusunda yerel yönetimler için özel bir görev alanı çizen Yerel Gündem 21'de yer alan, yerel yönetimlerin, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine kadınların ve gençlerin etkin olarak katılımını sağlayacak programlar geliştirmeleri ve uygulamaları hedefine de ulaştıracaktır. Ülkemizin de taraf olduğu ve 2015 yılına kadar erişilmesi hedeflenen, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında sayılan kız çocuklarının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar ile kadın ve anne sağlığının iyileştirilmesi, gebelik ve doğum sırasında anne ölüm oranlarının azaltılması konularında yapılacak çalışmalar, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Ortak Program çerçevesinde, yukarıda örnekleri ile bahsedilen çalışmaların ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.''

Atalay genelgesinde, pilot illerdeki çalışmalardan yararlanılmasını, kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını da istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber