Çalışma Bakanlığından, sözlü sınavlara ilişkin açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2010 17:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
BAKANLIĞIMIZDA YAPILAN PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ SÖZLÜ SINAVLARIN MAHKEMELERCE YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VEYA İPTAL KARARLARI ÜZERİNE BAKANLIKÇA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM

SÖZLÜ SINAVIN MAHKEMELERCE İPTAL GEREKÇELERİ

1-Davacıya hangi soruların yönetildiği
2-Davacının bu sorulara ne cevaplar verdiği
3-Cevapların sınav kurulunca hangi yönlerden eksik veya yetersiz ya da yanlış olarak değerlendirildiği hususlarının açık olmadığı,diğer bir anlatımla komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleri ile ortaya konulmaması
4-Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilmemesi
5-Sözlü sınavında sorulan sorular ile verilen cevapları içeren bir tutanak tutulmaması

SÖZLÜ SINAVIN MAHKEME KARARINA UYGUN OLABİLMESİ İÇİN

1-Sesli ve görüntülü kayıt sisteminin kurulması
2-Komisyon üyelerinin sözlü sınavda soracakları soruları ve cevaplarını önceden belirleyerek
tutanak altına alması bu soruları kapalı zarfa koyarak adayların huzurunda açması ve soruları her adaya ayrı ayrı kura ile kendi sorusunu çektirmesi
3-Adayın sorulara verdiği cevabın verilen puanın kayda alınması,cevabın hangi nedenle eksik veya tam bulunduğunun açıklamasının yapılarak kayda alınması
4-Sözlü sınavda adayın bilgi düzeyinin,zeka,muhakeme,algılama,ifade yeteneği,tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının tespitinin yer alması

BAKANLIĞIMIZDA 10-11/12/2009 TARİHİNDE YAPILAN İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVININ TAMAMININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA ANKARA 5.İDARE MAHKEMESİ 12/05/2010 TARİHİNDE VERDİĞİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI BAKANLIĞA 03/06/2010 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR BU DURUMDA YAPILACAK HUSUSLAR:

1-Mahkeme kararına 7 gün içerisinde itiraz edilmesi
2-Sözlü sınavın yürütülmesi durdurulduğundan bu sınav sonucunda ataması yapılan müfettiş yardımcılarının atamaları iptal edilerek 03/07/2010 tarihine kadar görevlerine son verilmesi ayrıca bu tarihe kadar yeni yapılacak sözlü sınavın ve tarihinin belirlenmesi gerekmektedir
3-Yapılacak yeni sözlü sınava yazılı sınavı kazanan tüm adaylara duyurulması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber