KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlara yer değiştirme ve zorunlu hizmetten muafiyet hakkı verildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2012 16:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

?MEB'den açıklama beklenen sorular (2) ? haberimizde; ??Sözleşmeli iken KPSS ile kadroya geçenler Bakanlıktan çözüm bekliyor? haberimizde sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde KPSS puanı ile atanan öğretmenler de bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin de 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan faydalandırılması adalet gereğidir.

Buna göre 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken;

Örnek 1: 4 Haziran 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 2: 06 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 3: 09 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 4: 01 Haziran 2011 tarihinde kadrolu olarak atanan 28 bin 486 öğretmenden 632 sayılı KHK'ye göre kadroya geçmeyip, atandığı yere gitmeyi kabul eden öğretmenlerin de,

Zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması şeklinde dile getirdiğimiz sorunlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Taslağı hazırlamasına karşılık bir yıla yakın bir zaman geçmesine karşılık bir gelişme yaşanmamıştır.

Bir gecede 18 yönetmelikte değişiklik yapan MEB bir yıldır söz verdiği ve taslağını yayınladığı halde neden sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde KPSS puanı ile atanan öğretmenler hakkındaki yönetmelik değişikliği yayınlanmamaktadır?? şeklinde KPSS puanı ile atanan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara değinmiştik.

KPSS puanı ile atanan öğretmenlerin yaşadıkları bu sorun 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun ?1. Genel Açıklamalar? başlıklı 1.12. maddesindeki; ?06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında,

a) 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,

b) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar,

c) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? şeklinde yer almıştır.

2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun ?1. Genel Açıklamalar? başlıklı 1.12. maddesi (c) bendinde yer alan açıklamalara göre ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapan KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlara da fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verilmiştir.

Bu açıklamanın 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzuna girmesi; 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu hizmetten muaf tutulacağı anlamına gelmektedir.

Bir önceki bakan Nimet Hanım tarafından KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu hizmetten muaf tutulacağı sözü bu seferde Sayın Ömer Dinçer tarafından verilmiş hatta bir adım ileriye gidilerek kılavuza bu yönde açıklama konularak bu durumdaki öğretmenlerin yer değiştirmelerine olanak sağlanmıştır.

Umarız MEB tarafından 1 yıl önce hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı bir an önce yürürlüğe girer.


Ayrıca 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan birçok öğretmen o tarihte zorunlu hizmetini tamamlamak amacıyla zorunlu hizmet bölgelerini KPSS puanı ile tercih ederek atanmışlardır.

Kılavuzun 1.12. maddesinin son kısmında yer alan ?adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.?açıklamasına göre bu öğretmenler yani 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan fakat zorunlu hizmet bölgesine KPSS puanı ile atanan öğretmenler bu haktan faydalanamayacaktır.

Örnek: 06.05.2010 tarihi itibarıyla İzmir ilinde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken 4 Haziran 2010, 06 Aralık 2010, 09 Aralık 2010 veya 01 Haziran 2011 tarihlerinin birinde KPSS puanı ile zorunlu hizmetini tamamlamak maksadıyla Şırnak iline atanan öğretmene yer değiştirme hakkı verilmemiş olacaktır.

Bu sorunun giderilmesi için Kılavuzun 1.12. maddesinin son kısmının ?adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın2010, 2011 ve 2012 yıllarında iller arası yer değiştirmeyenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? şeklinde olması gerekmektedir.

Okuyucularımız madde metninde yer alan ?hizmet bölgelerinde? ibaresinden ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçeleri olmak kaydıyla bu hizmet bölgelerinin farklı yerlerinde çalışmış olanlarında yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri anlamını çıkartmaktadırlar.

Yani 06.05.2010 tarihi itibarıyla Hakkâri ilindeki bir öğretmen 2010,2011 ve 2012 yıllarında iller arası yer değiştirmek suretiyle (atanmak suretiyle değil) Şırnak iline yer değiştirdiğinde aynı hizmet bölgesinin farklı illerinde çalıştığından kendisinin de il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabileceği anlamını çıkartmaktadır.

Bu tamamen yanlış anlamadır. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarındaçalışıyor iken 2010, 2011 ve 2012 yıllarında iller arası yer değiştiren öğretmenler 2012 yılı il dışı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunamaz.

Bakanlığın ?hizmet bölgelerinde? ibaresinden kastı, ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerinden her hangi birisidir. Yoksa farklı hizmet bölgelerinin farklı illerinde veya (D) ve (E) ilçelerinde çalışan öğretmenlerin de yer değiştireceği anlamına gelmemektedir.

Kısacası 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun ?1. Genel Açıklamalar? başlıklı 1.12. maddesinde kastedilen 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 3.maddesi kapsamındakilerdir.

Bu kapsamdakilerden 2010, 2011 ve 2012 yıllarında iller arası yer değiştiren öğretmenler 2012 yılı il dışı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunamaz.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber