Yönetmeliğe göre, norm kadro fazlası öğretmenler il dışı yer değiştirmeye başvurabilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2012 16:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kılavuzunda Norm kadro fazlası öğretmenlerin il dışı yer değiştirmeye başvuruda bulunup bulunamayacakları ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kılavuzunun ?1. Genel Açıklamalar? başlıklı 1.18. maddesinde "Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.? açıklaması bulunmaktadır.

Bu açıklamaya istinaden yönetmelik hükümlerini incelediğimizde;

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi, 5. Fıkrasındaki; "Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16.7.1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır." hükümlerine göre norm kadro fazlası öğretmenler il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmadığından il dışı yer değiştirmeye başvurabileceklerdir.

Fakat öğretmenler norm kadro fazlası olup olmadıkları hakkında bir bilgiye sahip değillerdir. ?Norm kadrolar her belirlendiğinde sonuçlar Öğretmenlere tebliğ edilmelidir? haberimizde dile getirdiğimiz şekilde norm kadroların okulda bulunan öğretmenlere imza karşılığında duyurulması gerekmektedir. Fakat bu duyuru işlemi hiçbir zaman yapılamamaktadır. Yönetmeliğe duyuru yapılmasını zorunluluk haline getiren bir madde eklenmesi yerinde olacaktır. Çünkü öğretmenin norm kadro fazlası olduğunu öğrenmesi il içi yer değişikliğinde bulunmak için harekete geçmesi açısından önem arz etmektedir

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz