1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekalet Ücreti Alınabilme Şartları

Başta üniversite ve belediye personelinden olmak üzere sık sık vekalet ücretlerine ilişkin mail almaktayız. Tüm sorular "vekalet ücreti" alınıp alınmayacağına ilişkindir. Vekalet ücretinin dayanağı 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesinin 9'uncu maddesi hükmüdür. Yine bu konuda Maliye Bakanlığınca çıkarılmış 157 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
13 Kasım 2005 22:43
Yazdır

SORU 1-Blediyemizde1/4 kadrosunda maaş almakta iken emekliye ayrılan Hes. İşleri Müdüründen boşalan kadroya 1/3 derecesinden maaş almakta olan 2 yıllık yüksek okul mezunu VHKİ'ninin vekaleten atanması durumunda vekalet ücretinin ödenip ödenmeyeceği, ödenirse hangi kazançlardan ödenecegi ve hangi kesintilerin yapılacagı konusunda; Bilgi verilmesini rica ederim.

SORU 2-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde antrenör kadrosun da çalışmaktayım. Müdür vekilliğinde bulunan arkadaşların "Vekalet ücreti alabilmeleri için" asılda bulunan şartlar içerisine 2yıl doğuda herhangi bir kadro da çalışmış olmak" diye bir maddeden söz ediliyor. böyle bir şey olabilir mi?

ZAM VE TAZMİNAT FARKI ÖDENME ŞARTI

Vekalet halinde ödenecek zam ve tazminatlar 2005/8501 sayılı kararnamede düzenlenmiştir. Bu kararnamenin 9'uncu madddesinde 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekalet edenlerden aşağıdaki şartları taşıyanlara vekalet ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

"A) 1- Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
a) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
b) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

ZAM VE TAZMİNAT FARKI AŞAĞIDAKİLERE ÖDENMEZ

a) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
b) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
c) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),
d) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
e) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
f) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüden sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

Diğer taraftan 2005/8501 sayılı kararnameden önce 2004/6996 sayılı kararname yürürlükte idi. Bu kararnamede yer alan hüküm ile 2005 yılında yürürlüğe giren 2005/8501 sayılı kararnamede yer alan vekalet hükümleri aynıdır. Maliye Bakanlığı 2004/6996 sayılı yan ödeme kararnamesine yönelik 157 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'ni yayımlamıştır. Bu tebliğde yukarıda yer verdiğimiz kararnamehükmü yazıldıktan sonra şu örnekler verilmiştir.

"ÖRNEK: Bir Bakanlıkta boş bulunan ve müşterek kararname ile atama yapılması gereken l inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten aynı yerdeki bir Şube Müdürüne, zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartlan da taşıması kaydıyla) vekaleten atama onayının ilgili Bakan tarafından verilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK: (X) Genel Müdürlüğü atama ve görevde yükselme yönetmeliği uyarınca asaleten atanmada belli bir hizmet bölgesinde belli bir süreyle görev yapmış olma şartı öngörülmüş Şube Müdürlüğü kadro görevini vekaleten yürüten bir memura zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartları da taşıması kaydıyla) bu memurun söz konusu hizmet bölgesinde aynı süreyle görev yapmış olması şartı aranacaktır."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 5
Bu haber 213,026 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam