Anayasa Mehkemesi'den askeri cezalarla ilgili karar

KARA Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) devrim gibi bir karara imza attı.

Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 24 Mayıs 2013 13:34
Anayasa Mehkemesi'den askeri cezalarla ilgili karar

Askeri suçlarda, ceza ertelemesi yapılamayacağı düzenlemesinin ardından adli kontrol uygulanmayacağına ilişkin istisnai düzenlemeyi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı aykırı buldu ve iptal etti.

Artık askeri mahkemeler de askeri suçlarda CMK'daki adli kontrol hükümlerini uygulayabilecek. Askeri suçları işleyen asker kişilere de askeri suçları işleyen vatandaşlara da tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerine başvurulabilecek.

VİCDANİ RETÇİYE KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMA CEZASI

Askeri suçları işleyenlere başta vicdani retçiler olmak üzere CMK 109'a göre tutuklama yerine kamuya yararlı işte çalışma, karakola imza verme, asker kişilere örneğin astını döven subay-astsubaya öfke terapisi gibi cezalar verilebilecek.

“Vicdani ret” cezasının dayanağını oluşturan ve Askeri Ceza Kanunu'nun 87'inci maddesinde tanımlanan “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan, bir gün bile olsa, ceza alındığında askeri mahkemeler erteleme kararı veremedikleri gibi adli kontrol de uygulanamıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin son iptal kararları ışığında, “emre itaatsizlikte ısrar” suçunu işleyenin cezasına da adli kontrol uygulanabilecek. Ceza alması halinde ertelenebilecek.

KARAR NASIL ALINDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi, baktığı bir davayla ilgili olarak AYM'ye başvurdu. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'na 2006'da eklenen askeri suçları, CMK'daki adli kontrol düzenlemesi dışında tutan istisnanın iptalini istedi. Mahkeme, “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kontrole ilişkin hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askeri yargıda da uygulanır” bölümünün anayasaya aykırı olduğunu savundu. AYM de askeri mahkemenin başvurusunu haklı buldu ve düzenlemeyi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı görerek, iptal etti.

ADLİ KONTROL YASAĞI KALKAN SUÇLAR

AYM'nin iptal kararı üzerine artık adli kontrol kapsamına giren Askeri Ceza Kanunu'nda sıralanan bu suçlar şöyle:

“Madde 63 Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar

Madde 64 Çağırılıpta gelmiyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları

Madde 65 Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları

Madde 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Firar

Madde 79 Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenler

KAPAT [X]

Madde 80 Başkasını askerliğe yaramayacak hale getirenler

Madde 81 Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar

Madde 82 Amire Saygısızlık

Madde 85 Amir ve mafevkine hakaret etmek:

Madde 87 İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası (emre itaatsizlikte ısrar)

Madde 88, 89 silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları

Madde 90 Mukavemet ve cezası

Madde 91, 92 Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları

Madde 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 İsyan ve fesat

Madde 131 Eşyayı ve malları çalan, satan, rehine veren ve alanlar

Madde 132 Üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalanlar

Madde 133 Bozuk ölçü kullananlar”

FİRAR EDEN ASKERE TUTUKLAMA YOK

Genelkurmay Askeri Mahkemesi eski Başkanı Mehmet Sever iptal kararını Hürriyet dünyasına şöyle değerlendirdi:

“Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'na göre askeri suçlarda askeri mahkemeler ceza bir gün bile olsa erteleme kararı verip adli kontrol uygulamasına da gidemiyordu. Askeri disiplin ve genel gerekçelerle bu istisnalar getirilmişti. İptal kararları ile ceza ertelemesei ve paraya çevirebilmenin ardından adli kontrol yolu da açıldı. Örneği asker firar ettiğinde, emre itaatsizlikte ısrar suçu işlendiğinde artık askeri mahkeme tutuklama kararı vermeyecek. Bunun yerine CMK'nın 109. maddesindeki adli kontrol hükümlerini uygulayarak, örneğin karakola imza verme tedbiri alarak, serbest bırakacak”

ERTELEME YOLU DA AÇILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, 17 Ocak'ta ise bazı askeri suçların cezalarının tecil edilemeyeceği, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyeceğine ilişkin düzenlemeleri anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulup iptal etmişti. Bu kararla da bu suçlardan cezaevinde olanlara infaz ertelemesiyle tahliye yolunu açtığı bildirilmişti.

#

Bu Habere Tepkiniz