İkili öğretimdeki memura 3 kat fazla çalışma ücreti

Yükseköğretim kurumlarında, yasal çalışma saati sonrasında fiilen çalışan memura, bütçe kanununda yer alan fazla çalışma saat ücretinin 3 katına kadar fazla çalışma ücreti verilebilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mayıs 2013 15:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İkili öğretimdeki memura 3 kat fazla çalışma ücreti

666 sayılı KHK ile, yükseköğretim kurumlarının ikili öğretim yapan birimlerinde görevli personele verilmekte olan fazla çalışma ücreti çıkarılmıştı.

29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, fazla çalışma ücreti yeniden geri getirilmiştir. İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Madde 12 - (Değişik madde: 21.05.2013 - 6486 S.K./10. md.)(*)

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz."

MADDENİN AÇIKLAMASI

1- Fazla çalışma ücreti, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele verilecektir.

2- Personele fazla çalışma ücreti verilebilmesi için, personelin yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen fazla çalışma yapması gerekmektedir.

3- Fazla çalışmalar saat temelinde verilecektir. Aylık saat ve ödenecek ücret miktarı bütçe kanununda yer alan fazla çalışma ücretinin 3 katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

4- Öğretim üyelerine aynı süre için hem ek ders ücreti hem de fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber