İşte MEB'in yönetici atama takvimi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Ağustos 2013 18:10
İşte MEB'in yönetici atama takvimi

"Yönetici atama yayımlandı, şimdi ne olacak?" haberimizde "Öncelikle bakanlık bir genelge yayımlayacak ve atamalara başlayın diyecek… Demese de yönetmeliğin geçici maddesi gereği başlatılması gerekiyor. Fakat bizim bakanlığa tavsiyemiz takvimi ve sıralamayı da içeren bir genelgeyi valiliklere göndermesi." demiştik.

Yine "MEB, yönetici atamada birlik sağlamalıdır" haberimizde "Birçok İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni yayımlanan 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre çeşitli takvim ve duyurular yayınlamaktadır.

Bu takvim ve duyurulara baktığımızda birbirinden farklı uygulamaların sahneleneceği aşikardır.

Bunun yerine Millî Eğitim Bakanlığın bir genelge ile yapılacak iş ve işlemleri yönetici atama ve yer değiştirme işlemlerinin hangi öncelik sırasına göre yapılacağını ve tereddüde düşülen konularda açıklamalara yer veren bir genelge yayınlamalıdır." demiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 07.08.2013 tarih ve 31334 sayılı yazıları ile yönetici atama konusuna açıklık getirmiştir.

Bu yazıya göre bakanlık;

1-Kurum tiplerinin belirlenmesi.

2-Sınava dayalı yönetici atamaları.

3-Norm kadro fazlası yönetici atamaları.

4-İstege bağlı yer değiştirmeler.

5-Rotasyona bağlı yer değiştirme işlemleri.

Şeklinde bir atama takvimi oluşturulmuştur.

Söz konusu atamalar 4 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleştirilmek zorundadır.

Fakat öncelikle 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Dönüştürülen okulların yöneticileri” başlıklı Geçici 2. maddesinde; “30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır.” hükümleri bulunmaktadır.

KAPAT [X]

Bu hükümlere göre; 4+4+4 nedeniyle, imam hatip liselerinin vs liselerin dönüştürülmesi nedeniyle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler okulları ile ilşkilendirilmeden yönetici atama işlemleri başlayamaz.

Bu yöneticilerden ilkokulda olan branşcılar, ortaokulda olan sınıf öğretmenleri her ne kadar yönetmeliğin Geçici 2. maddesi ile de bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılmaları istense de geçici 2. madde öncelikle; “… norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, …” hükmü ile bu yöneticilere yer bulunması gerektiğine işaret etmektedir.

Bu dönüştürülen okulardaki branşları farklı olan yöneticilerin öncelikle durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atamaları yapılmalı buna rağmen yerleri değişmeyen yönetici var ise rotasyona kadar bulunduğu kadro ile ilişkilendirilmelidir. Bu işlemlerden sonra sınavlı atamalara başlanmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

#

Bu Habere Tepkiniz