1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İMD'ler için kanun teklifi sunuldu

Maaşları düşen İMD'lerin mali hak kayıplarının giderilmesi için Meclise kanun teklifi verildi
17 Ekim 2013 23:30
Yazdır
İMD'ler için kanun teklifi sunuldu

Sözleşmelilere kadro veren kanuni düzenleme sırasında İMF'lerin 2.630 TL olan maaşları 1.784 TL'ye düşmüştür.

Milletvekili Sena Kaleli, oluşan mali kaybın giderilmesi için Meclise bir kanun teklifi sunmuştur.

İşte Meclise sunulan kanun teklifi....

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye Iş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı ve İş ve Meslek Danışman Yardımcısı çalıştırılabilir. İş ve Meslek Danışman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. İş ve Meslek Danışman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İş ve Meslek Danışman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar. İş ve Meslek Danışman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve İş ve Meslek Danışmanlığına atanmaları ile diğer hususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 2- 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Kurum bünyesinde İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında görev yapanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 15 inci maddesinin sonra fıkrasında öngörülen hükümlere göre İş ve Meslek Danışmanı kadrosuna atanmış sayılır."

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin, Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin değişik (11) numaralı fıkrasına "İstihdam Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İş ve Meslek Danışman Yardımcıları", "İstihdam Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "İş ve Meslek Danışmanlığına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin değişik "II-Tazminatlar" fıkrasının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (ğ) alt bendine "İstihdam Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İş ve Meslek Danışmanları" ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 5- 657 sayılı Kanunun ek göstergelere ilişkin eki (I) sayılı cetvelin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine "İstihdam Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İş ve Meslek Danışmanları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

İstihdam hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran İMD (İş ve Meslek Danışmanları), son kanuni düzenlemelerle birlikte hak ettiği değeri bulmak adına zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirmektedir.

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İMD lerin kadro sınıfı ve derecesi GİH (Genel İdari Hizmetler) 9/1 olarak belirlenmiş ve 2.630 TL olan maaşları 1.784 TL'ye düşürülmüştür.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon metninin çerçeve 56. Maddesinde İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve Sağlık Denetçi Yardımcısı kariyer meslekleri aynı kapsamda değerlendirilmiştir. Ancak İş ve Meslek Danışmanlığı dışında madde kapsamında yer alan tüm meslekler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi A Bendi 11. Kısmında kendisine yer bulurken, kapsamdan İş ve Meslek Danışmanlığı çıkarılmış ve özlük hakları itibarıyla İMDler, Lisans mezunu yeni işe başlayan memura eşdeğer statüde değerlendirilmiştir. Bu düzenlemeden dolayı İş ve Meslek danışmanlığı yapanlar açısından aylık 840 TL gibi bir mağduriyet doğmuştur.

Hükümetin ve yetkililerin bütün söylemlerinde uzman olarak ifade edilen İş ve Meslek Danışmanlığı, 2 Ağustos 2013 tarihli değişiklikle özlük açısından Lisans mezunu işe yeni başlayan memur kapsamına atılmıştır. Bu büyük bir adaletsizliktir.

İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin kadro tanımının doğru yapılmaması, özlük hakları ile birlikte mali haklarında ciddi problem oluşması, bu mesleği icra edenlerin aile sorunlarıyla birlikte önemli düzeyde motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olacaktır. Ayrıca ülkemizde icra edilmeye başlandığı ilk günden bu yana istihdama büyük katkı sunan İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği söz konusu kayıpların dışında önem ve itibar kaybı da yaşayacaktır.

Mesleğin önem ve itibarının korunması amacıyla İş ve Meslek Danışmanlarının özlük ve mali hakları tekrar düzenlenmeli ve herhangi bir hak kaybı yaşanmadan İMDTer, hak ettikleri unvan ve kadrolara atanmalıdır. Bu doğrultuda İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği kendisiyle aynı kapsamda değerlendirilen diğer meslekler gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi A Bendi 11. Kısmında tanımlanmalı ve aynı kanunun 152. Maddesinde yer alan Özel Hizmet Tazminatı kısmına dahil edilmelidir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 5 25
79 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam