Maliye, 1 personelini memuriyetten çıkardı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ekim 2014 00:19
Maliye, 1 personelini memuriyetten çıkardı

Maliye Bakanlığı, memuriyetten çıkardığı 1 personelini bulamadığı için, ilanı Resmi Gazetede yayımlattı

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Tekirdağ Defterdarlığı Hayrabolu Malmüdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Tekin ÇAVUŞ, Kurulumuzun 24/09/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı kararı ile 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#

Bu Habere Tepkiniz