Geçici işçi vizelerine ilişkin açıklama

Belediye ve vağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro esasları 22/04/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu esasların 20. maddesinde, geçici işçi pozisyonlarının, belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde kırkını geçmeyeceği belirtilmiş ve "(E) Grubu Belediye Bağlı Kuruluşlarında geçici işçi istihdam edilemez" şeklinde hüküm getirilmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2006 16:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar 22.04.2006

20. maddede yer alan hüküm mahalli idarelerdeki tüm geçici işçileri tedirgin etmiştir. Öyleki ilgili esaslarda yer almamasına rağmen, bazı belediyeler vizeli geçici işçi akitlerini dahi fesh etmeye başlamıştır. Bu gelişmeler nedeniyle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda bir genelge yayımlamıştır. Yayımlanan genelgede feshilere değinilmiş ve "2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' nun 25/f maddesine göre Bakanlığımıza verilen geçici işçilere ait geçici iş pozisyonu vize onay yetkisi ilgi Genelgemiz ile Valiliklere devredilmiş olup, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı işletmelerde yıllık vize ile çalışan geçici işçilerin vizelerinin 31/12/2006 tarihine kadar geçerli olduğu hususunda ilgili kurumların acilen bilgilendirilmesini rica ederim. " denilmiştir.

Diğer taraftan şuan için bir sıkıntı yaşanmamakla birlikte ilgili esaslarda bir değişiklik olmaması halinde 20. madde kapsamına girmeyen geçici işçilerin iş akitleri yıl sonunda vizelnemeyebilecektir. Ancak bizim edindiğimiz bilgilere göre 2006 yılı içinde bu konuda bir değişilik yapılacak ve bu esaslar geçici işçilere mağduriyet vermeyecek şekilde değiştirilecektir.

Ziyaretçilerimize duyurulur.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.71.00.01/5345 02 .06. 2006
Konu :

?????????.VALİLİĞİNE

İlgi : 05/01/2006 tarih ve 2006/2 sayılı Yetki Devri Genelgesi.

Bakanlığımıza ulaşan şikayet ve duyumlardan, 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar' ın geçici işçi istihdamına ilişkin 20 nci maddesi gerekçe gösterilerek ilgili kurumlarca vizeli geçici işçilerin iş akitlerinin feshedildiği anlaşılmıştır.

2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' nun 25/f maddesine göre Bakanlığımıza verilen geçici işçilere ait geçici iş pozisyonu vize onay yetkisi ilgi Genelgemiz ile Valiliklere devredilmiş olup, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı işletmelerde yıllık vize ile çalışan geçici işçilerin vizelerinin 31/12/2006 tarihine kadar geçerli olduğu hususunda ilgili kurumların acilen bilgilendirilmesini rica ederim.

Zekeriya ŞARBAK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

D a ğ ı t ı m :

81 İl Valiliğine

Bu Habere Tepkiniz