MEB, işçilerle sözleşme imzaladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Aralık 2015 00:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB, işçilerle sözleşme imzaladı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 10 nolu işkolunda (81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Devlet Kitapları DÖSE İşletmesi ve MEB DÖSE İşletmesi Müdürlükleri ile Ankara Yenimahalle Gazi Mesleki Eğitim Merkezi- 4. Akşam Sanat Okulu-) işyerlerini kapsamak üzere, 01/07/2015-30/06/2018 yürürlük süreli yeni dönem toplu iş sözleşmesi, taraflarca 20/11/2015 tarihinde imzalanmış olup uygulanmak ve işyerinde ilan edilmek üzere ekte gönderilmiştir.

1. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 01.07.2015-30.06.2018 tarihleri arasında yürürlükte olup, 3 yıl sürelidir.

2. Haftalık çalışma süresi ile ilgili eski uygulama olan 5 gün 45 saat muhafaza edilmiştir.

Ayrıca Bakanlığa bağlı okullarda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerden olan kurs, eğitim ve sınav faaliyetleri nedeniyle çalışma yapılması gereken durumlara münhasır olmak kaydıyla Cumartesi günü işçiler çalıştırılabilir. Bu şekildeki çalışma durumunda haftalık 45 saatlik çalışma süresi 6 güne bölünmek suretiyle uygulanır. İşveren yukarıdaki çalışmalara katılacak olan işçilerden her sözleşme yılının başında yazılı muvafakat almak zorundadır. İlgili birimde çalışan işçilerin ihtiyacı karşılayacak sayıda olanların yazılı muvafakat vermemesi halinde, ihtiyaç duyulan işçi, diğer okullardan talep edilen okula, muvafakati olanlar arasından temin edilir.

Bu kapsamda çalıştırılan işçilere fiilen çalıştıkları her Cumartesi günü için çalıştığı süreye bakılmaksızın toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 80,00 TL; ikinci yılında 85,00 TL ve üçüncü yılında 90,00 TL ödenir. Bu ödeme sosyal yardım farkının hesabında dikkate alınmaz. Cumartesi çalışılması halinde ayrıca yemek ve vasıta yardımı o günler için de ödenecektir.

3. 30.06.2015 tarihinde günlük ücreti 72,00 TL'nin altında olanlar 72,00 TL'ye çekilerek iyileştirme yapılacaktır.

4. Ücret zammı olarak 2015 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümleri gereği Türk-İş ile Hükümet arasında belirlenen oranda ücret zamları düzenlenmiştir.

  • Birinci dönem zammı %5 + Enflasyon Farkı
  • İkinci dönem zammı %3 + Enflasyon Farkı
  • Üçüncü dönem zammı %3 + Enflasyon Farkı
  • Dördüncü, Beşinci, Altıncı dönemler için 2017 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümleri gereği belirlenecek oranda,

5. İş ve İşyeri Değişikliği ve Nakiller başlıklı maddeye;

"işçilerden mesleki eğitimlere katılmış ve onaylı sertifika sahibi olanlar, meslek lisesi, meslek yüksekokulu lisans ve lisansüstü eğitim kurumları mezunları kurumda ihtiyaç duyulan mesleki işlerde veya eğitimlerine uygun işlerde, görülen hizmetlerin aksamasına meydan vermeyecek şekilde görevlendirilebilirler"

Hükmü eklenmiştir.

6. Sözleşmemizde yer alan sosyal yardımların dışında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümleri gereği 500,00 TL Denge Ödeneği Sözleşmeye ek madde olarak ilave edilmiştir. Bu ödeme sosyal yardım farkı hesabında dikkate alınmayacaktır.

7. Yıllık izinler aynen muhafaza edilmiştir.

8. Toplu İş Sözleşmesinin birinci döneminde uygulanacak Sosyal Yardımlar ile ilgili tablo aşağıdadır. Bu ödemelere, takip eden dönemlerde Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen şekilde artışlar yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesini 1. bölümünü incelemek için bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Toplu iş sözleşmesini 2. bölümünü incelemek için bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber