Belleticilik görev sınırı 48 saatten 56 saate çıkarılmazsa toplu sözleşme hükmü bir işe yaramayacak

Belleticilik görev sınırı 48 saatten 56 saate çıkarılmazsa toplu sözleşme hükmü bir işe yaramayacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2018 11:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Belleticilik görev sınırı 48 saatten 56 saate çıkarılmazsa toplu sözleşme hükmü bir işe yaramayacak

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi " başlıklı 13. maddesi hükümlerine göre öğretmenlere belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti, bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenmekte fakat bir ayda ödenecek olan ek ders ücreti 48 saati geçemeyecektir.

İşte o madde

"Belleticilik görevi

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.
(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez."

Belleticilerden nöbet tutanlara verilen ek ders ücretleri 2018 yılı toplu sözleşmesiyle bir saat artırılmıştır.

Şöyle ki; 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki " Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti " başlıklı 12. maddesinde Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti 1 saat artırılması öngörülmüştür.

İşte o madde;

"Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır."

Fakat bu değişiklik fiiliyatta hiçbir işe yaramayacaktır.

Çünkü bir ayda 48 saatten fazla görev alamayacak olduklarından bir ayda 8 defa belleticilik + nöbet görevi alan bir öğretmen önceden bu görevlerinin bir saatine karşılık 6 saat ek ders ücreti aldığından 6 saat x 8 görev=48 saat sınırı aşmıyor ve bir ayda 8 defa belleticilik + nöbet görevi alabiliyor ve bu öğretmenler sayesinde belleticilik + nöbet görev verilmesinde öğretmen sayısının yetersiz olduğu okullarda okul yöneticileri bir sıkıntı yaşamıyordu.

Bu değişiklikle öğretmen bir ayda 8 defa belleticilik + nöbet görevi aldığında 7 saat x 8 görev=56 saat ek ders alması gerekirken Karar'daki 48 saat sınırını geçtiğinden bir ayda 8 görev alamayacaktır.

Bu defa öğretmen bir ayda 7 defa belleticilik + nöbet görevi aldığında 7 saat x 7 görev=49 saat ek ders alması gerekirken Karar'daki 48 saat sınırını geçtiğinden bu defa bir ayda 7 görevde alamayacaktır.

Öğretmen sadece bir ayda 6 defa belleticilik + nöbet görevi aldığında 7 saat x 6 görev=42 saat ek ders alabilecektir.

Dolayısıyla öğretmen bir ayda ancak 6 defa belleticilik + nöbet görevi alabilecektir.

Bu işlem öğretmen sayısının yetersiz olduğu okullarda okul yöneticileri için belletici bulmakta çok ciddi sıkıntı oluşturacaktır.

Bir günlük belleticilik + nöbet görevi alan öğretmen önceden 6 saat ek ders görevi alabiliyor iken şimdi toplu sözleşme hükmü ile 7 saat ek ders ücreti alabilmekte fakat aylık bazda iki görev alamadığından 14 saat ek ders ücreti zarar etmektedir.

Bunu neden yazıyoruz çünkü belleticilik + nöbet görevi genellikle pek görev alınmak istenmeyen türden bir görevdir ve genellikle resen görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu durumda bu görevi gönüllü olarak yapmak isteyenler cezalandırılmaktadırlar.

Toplu sözleşmeyi imzalayanlar ile belleticilik + nöbet görevi vermekte sıkıntı yaşayan MEB tarafından gözden kaçan bu detayın düzeltilmesi için ek dersle ilgili karardaki ilgili maddede yer alan 48 saat sınırının 56 saate çekilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber