Sağlık Personeli Atamalarına İlişkin 7 Soru ve 7 Cevap

Uzun süredir beklenen sağlık personeli alımına ilişkin ilk resmi açıklamanın yapılmasının akabinde sitemiz mail adresine yine çok sayıda soru ulaşmaya başladı... Henüz daha kılavuz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM'nin yayımladığı açıklamada yer alan bazı hususları detaylandırmak uygun olacaktır. 30.900 sağlık personelinin alınacağı bu yerleştirme işlemlerine ilişkin ilk dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2007 06:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Döner sermaye bütçesi bir olumsuzluk mudur?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada maaşları merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere 19.360 adayın, maaşı döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 11.540 adayın alınacağı bilgisi yer almıştır. Bu ayrımın adayları ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır. Her iki durumda da, alınacak personelin tabi olacağı mevzuat 4/B'li personelin kanunu sayılan 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olacaktır.

Bir çok hastane yeterli döner sermayeye sahip olduğu için, döner sermaye gelirindeki azalmaya bağlı olarak maaşların ödenememesi gibi bir durumun oluşması küçük bir ihtimaldir.

Diğer taraftan şöyle bir dipnot düşmek uygun olacaktır. 4/B'li sağlık personeli atamasının dayanağı 181 sayılı KHK'nın ek 3. maddesidir. Bu maddenin ilk halinde 4/B'lilerin ücretlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanacağı düzenlemesi getirilmiştir. Ancak zaman içerisinde bazı sağlık birimlerinde yeterli döner sermaye oluşmadığı için maaş ödemesinde sorun çıkmış, bu ndenle de Sağlık Bakanlığı 181 sayılı KHK'nın ek 3. maddesinin değiştirmiştir. Getirilen düzenleme ile yeterli döner sermayesi olmayan sağlık birimlerindeki 4/B'li personelin maaşlarının genel bütçeden karşılanması hükme bağlanmıştır.

2- Sınavdan sonra mezuniyeti değişenler hangi düzeyden tercih yapacak?

Şuan geçerliliği bulunan sınavlar şu şekildedir: 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılmış olan 2004-KPSS veya 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmış olan 2006-KPSS/1'e veya 17 Eylül 2006 tarihinde yapılmış olan 2006-KPSS/2'ye girilmiş ve bu sınavların en az birinden ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması germektedir.

Bir aday sınava hangi düzeyden girmiş ise o düzeye ait kadroları tercih etmelidir. Aksi halde ÖSYM bilgisayarları yapılan tercihleri değerlendirmeye almayacaktır. Örneğin 2006 KPSS'ye lise düzeyinde giren ancak 2007 yılı içinde bir üniversiteden mezun olan bir adayın son mezuniyet durumu olan lisansa göre değil, sınava girdiği düzey olan lise düzeyinden tercih yapması gerekmektedir.

3- Mezuniyetim değişti, puanım iptal olur mu?

KPSS sınavlarına girdiği sırada üst bir öğrenimden mezun olmadığı için alt öğrenim düzeyinden sınava giren bir aday, daha sonra üst öğrenimden mezun olduğunda, girdiği KPSS puanları iptal olmaz. Örneğin 2006 KPSS'ye lise mezunu olarak giren ancak 2007 yılında lisanstan mezun olan adayın KPSSP94 puanı iptal olmaz, aday bu puanına göre tercihte bulunabilir.

4- Askerlik soruları

Bakaya kalanlar buraya, tercih yapan ancak yerleştiği sırada askerde olması nedeniyle göreve başlamayanlar şuraya tıklayarak geniş bilgi alabilirler. Askerliğe ilişkin diğer konular için buraya tıklayınız.

5- Sözleşmeli personelin nakil hakkı var mı?

İki türlü nakil vardır. 1- Kurumlar arası nakil, 2- Kurum içi nakil..
Sözleşmeli personelin başka bir kamu kurumuna nakli mümkün değildir. Bu konuya ilişkin açıklamamız için tıklayınız.

Kurum içi nakilde de yine benzer bir sınırlama vardır. Sözleşmeli personel, becayiş ile sağlık, öğrenim ve eş durumu gibi mazeretler de dahil olmak üzere sözleşme imzaladığı Kurumun dışında görev yapma talebinde bulunamamaktadır. 2006 yılı Şubat ayı sağlık personeli atamaları sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgenin 8. maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Genelgeyi görmek için tıklayınız.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığındaki 4/B'li öğretmenler kurum içi nakil yapabilmektedir. Bu uygulamanın benzerinin, kamuoyu baskısı ile birlikte 4/B'li sağlık personeline de verilmesi sağlanabilir.

6- Çalışanlar sağlık memuru alımına başvurabilecek mi?

2004 yılı veya 2006 yılı KPSS'ye giren çalışanlar (657'li, 4924'lü veya 4/B'li), bu yerleştirme işlemlerine katılarak sağlık personeli alımına katılabilir. Yerleşmeye hak kazanan kamu çalışanı görevini bırakarak yeni 4/B'li görevine başlayabilir.

Memurlar için uygulanan istifa halinde yeniden kadrolu bir memurluğa atanabilmek için en az 6 ay beklenilmesi gerektiğine dair kanuni uygulama, 4/B'li pozisyonlara yapılacak atamalarda geçerli değildir.

7-2004 veya 2006 puanıyla başvuru yapanalar tercih yapabilecek mi?

Daha önce memurlar.net tarafından yapılan açıklamada, iki kez yerleşememe kuralının sadece memurluk ve 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar için uygulanabileceği belirtilmiştir. ÖSYM önceleri uymadığı bu kurala daha sonra uymaya başlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/B'li atamalarında iki kez yerleşememe kuralı uygulanmamıştır. bu bağlamda, mevzuat dayanağı olmadığı için 4/B'li sağlık personeli atamalarında da iki kez yerleşememe kuralının uygulanmayacağını düşünüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz