KPSS'de yerleşen adaylardan istenen belgeler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2007 18:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

(EK ? 2 FORM)

KPSS 2007/4 SONUCUNA GÖRE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRİLENLERİN GÖREVE BAŞLATILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik numarası bulunan) veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),

b) Türk soylu yabancıların istihdam edilebilmeleri için 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince çalıştırılabilmelerine ilişkin verilen belge,

c) Diploma asılları veya noter onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

d) Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı belgesi,

e) Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak atanmak için ilgili sağlık birimine müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu, (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir)

g) 6 adet vesikalık fotoğraf,

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

i) ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belge,(Bu belgeleri ellerine ulaşmayanlar için ÖSYM tarafından ilan edilen yerleştirme sonuç listesi esas alınır.)

1- HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK GÖREVE BAŞLAMAK İSTEYEN ADAYLARIN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EN GEÇ 06 TEMMUZ 2007 CUMA GÜNÜNE KADAR EK ? 1 FORMDA BELİRTİLEN MÜRACAAT KABUL KOMİSYONLARINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

2- KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNDE BULUNACAK ADAYLARIN, YUKARIDA İSTENEN BELGELERLE BİRLİKTE BU YÖNDEKİ TALEPLERİNİ İÇEREN EK 3 DİLEKÇEYİ EN GEÇ 03 TEMMUZ SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR EK ? 1 FORMDA BELİRTİLEN MÜRACAAT KABUL KOMİSYONLARINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber