Memurken Nasıl Öğretmen Oldu? Bir Hak Arama Örneği

Bilindiği üzere MEB, öğretmenlik atamalarını ikiye ayırmakta, memur olanlar için ayrı bir kontenjan, memur olmayanlar için ayrı bir kontenjan açmaktadır. Diğer taraftan memur olanlar KPSS puanıyla değil hizmet süresi kıstası ile değerlendirilmektedir. Bu yöntem, memur olarak çalışan bir çok öğretmen adayınca eleştirilmektedir. Bugün, eleştiriden ziyade, konuya ilişkin hakkını arayarak öğretmenliğe atanan bir memurun hak arama sürecini yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2007 08:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

HALİ HAZIRDAKİ UYGULAMA

Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Memur olarak çalışanlar ile sözleşmeli (399, 4924 veya 4/B'li fark etmez) olarak çalışanların, öğretmeliğe başvurabilme şekilleri, mevzuat ayrıntılarından dolayı farklıdır. Hali hazırdaki uygulamada, memur olarak çalışanların nasıl başvuru yaptığını görmek için buraya, sözleşmeli olarak çalışanların nasıl başvuru yaptığını görmek için şuraya tıklayınız.

Öğretmen adayları şu hususu artık bilmektedir. Memur olarak çalışan biri, öğretmenlik atamalarına KPSS puanıyla değil hizmet süresine göre atanmaktadır. KPSS puanı ile başvurup yerleşen, daha sonra da memur olarak çalıştığı tespit edilenlerin ataması iptal edilmektedir. (İstifa edip öğretmenliğe geçiş yolu bulunmamaktadır)

BİR MEMUR ARKADAŞIMIZIN HAK ARAMA MÜCADELESİ

Bu durumdaki bir memur arkadaşımızın da ataması iptal edilmiştir. Ancak bu memur arkadaşımız MEB'in iptal işlemi üzerine Manisa İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Memur arkadaşımız bu davayı kaybetmiştir. Ama o yılmamış ve davayı Danıştay nezdinde temyiz etmiştir. Danıştay, temyiz isteminde, memuru haklı görmüş ve Manisa İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur. Manisa İdare Mahkemesi, dosyayı tekrar görüşmüş ve bu kez MEB'in atamayı iptal eden işlemininin yürürlüğünü durdurmuştur.

Danıştayın bu kararı üzerine memur arkadaşımız, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır. Ancak atamanın tekemül edebilmesi yani tamamlanabilmesi için MEB, memurun çalıştığı Dumlupınar Üniversitesinden muvafakat istemiştir. Dumlupınar Üniversitesi muvafakat talebini, memurun hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirterek, uygun görmemiştir. MEB de bu olumsuz cevap üzerine atamayı bir kez daha iptal etmiştir.

Memur arkadaşımız bu ikinci iptal üzerine bu kez Eskişehir İdare mahkemesi nezdinde, hem Dumlupınar Üniversitesinin muvafakat vermeme işlemini ve hem de MEB'in ikinci kez atamayı iptal etme işlemini dava etmiştir. Üç hakimin oybirliği ile verdiği kararda, her iki işlem de iptal edilmiştir.

İptal gerekçeleri şu şekildedir:

1- Rektörlük muvafakat vermeme gerekçesini personel ihtiyacı olarak göstermiştir. Ancak davacı memur olarak çalıştığı için, işin ihtisas gerektiren bir yönü olmadığı ve sözkonusu işin herhangi bir memur tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

2- Kamu hizmeti gören personel, kamu hizmetinin sürekliliği, bütünlüğü ilkelerine göre eğitim ve liyakat durumları göz önüne alınarak verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilecek biçimde istihdam edilmelidir.

KARAR METNİ

Bu Habere Tepkiniz