Ücretli öğretmenler, evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilirler mi?

Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı karşılanamıyorsa Kararın 9. maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ağustos 2019 00:05, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2019 00:06
Ücretli öğretmenler, evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilirler mi?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Evde eğitim hizmeti" başlıklı 14. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde; "Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya RAM'larda görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır." hükmü yer almaktadır.

Peki, ücretli öğretmenler, evde eğitim hizmetinde görevlendirilebilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayısının belirlendiği Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında sınıf öğretmenleri 18 saat aylık karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı ders okutmakla yükümlü bulunmaktadır.

Kararın 9. maddesinin (a) bendinde; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ilave ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, evde eğitim hizmetleri kapsamında öğretmen görevlendirmesinde aynı yerleşim yerindeki öğretmenler arasından görevlendirme yapılması ve sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders görevi verilerek evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek.

Bu kapsamda Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirmelerinde;

1-Aylık ve zorunlu ek ders karşılığını dolduran öğretmenlere bu görev resen verilemeyecektir.

2-Aylık ve zorunlu ek ders karşılığını dolduran öğretmenlere bu görev isteğe bağlı olarak verilebilecektir.

3-Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı için duyuruya çıkılarak, başvuru alınacak ve istekli olanlar görevlendirilecektir.

4-Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı için duyuru sonunda başvuru yoksa norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık ve zorunlu ek ders görevini dolduramayan öğretmenler resen görevlendirilecektir.

5-Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı karşılanamıyorsa Kararın 9. maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

6-Evde eğitimde görevlendirilen öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ıncı maddesi gereğince ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir.

<Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.11.2018 tarih ve 21616624 sayılı yazıları ile 04.11.2016 tarih ve 12440289 sayılı yazıları bu meyandadır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber