Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Eylül'de ayrılan öğretmenden, geri alınabilir mi?

Eylül ayında görevde iken, sonraki aylarda ücretsiz izine ayrılan, istifa eden veya naklen başka bir kuruma atanan öğretmenlerden öğretim yılına hazırlık ödeneği geri alınabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mart 2020 11:03, Son Güncelleme : 11 Mart 2020 16:44
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Eylül'de ayrılan öğretmenden, geri alınabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 03.01.2020 tarih ve 160908 sayılı yazılarıyla, Eylül ayında görevde iken, sonraki aylarda ücretsiz izine ayrılan, istifa eden veya naklen başka bir kuruma atanan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin geri alınıp alınamayacağı sorusunu cevaplandırdı.

MEB bu yazısında;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 71. maddesinde kamu zararı; "kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda, öğretmenlere öğretim yılının başladığı ay içinde eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları amacıyla ödenen söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneği, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan mevzuata aykırı bir işlem olmaması nedeniyle kamu zararı unsurlarını taşımamaktadır.

Açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalara göre; eylül ayında görevde iken, sonraki aylarda ücretsiz izine ayrılan, istifa eden veya naklen başka bir kuruma atanan öğretmenlerden öğretim yılına hazırlık ödeneği geri alınamaz.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber