1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul güvenlik kamera görüntüleri kimlere verilebilir?

Okul kamera görüntüleri okul yetkililerince, sadece soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleri konu olduğunda yargı makamları veya infaz mercileri ile müfettişlere verilebilmektedir. Bunun haricinde bir soruşturmaya yada adli bir duruma delil oluşturması açısından yetkili makamlar veya ilgili kişi tarafında bir talep olması halinde koruma altına alınarak bekletilir ve sadece yukarıda saydığımız yetkililere teslim edilir.
17 Kasım 2020 10:00
+Aa- Yazdır
Okul güvenlik kamera görüntüleri kimlere verilebilir?

OKULLARDA GÜVENLİK KAMERALARI BULUNMASI ZORUNLULUKTUR

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği" başlıklı 78. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Çalışanların ve öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden yararlanılarak gerekli tedbirler alınır." hükümlerine göre okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul güvenliği" başlıklı 218 maddesindeki; "(1) Güvenli okul ortamının sağlanması, öğretmen ve öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak gerekli tedbirler alınır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik personel görevlendirilir." hükümlerine göre liselerde güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

İŞTE OKUL GÜVENLİK KAMERALARINDA OLMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.11.2018 tarih ve 10766 sayılı yazılarıyla okul güvenlik kameralarının nasıl bir teknik özelliğe sahip olması gerektiğine dair bir fikir vermektedir.

İşte o yazı;

Bu yazıya göre; okul güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla; KGYS entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul önleri ve yakın çevresini de görecek ve kayıtlara kolluğun ulaşımına imkan verecek şekilde asgari teknik şartları aşağıdadır;

- En az 2 mp poe özelliği olan,

- Full hd (1920X1080) çözünürlük,

- Gece görüşlü kamera,

- En az 16 kanallı,

- 12 tb depolama destekleyen,

- İnternet üzerinden izlenebilen kayıt cihazı,

- En az 30 gün kayıt yapabilecek 7X24 kayıt özelliği destekleyen hard disk,

Bilindiği üzere bu kamera kayıt sistemleri 24 saat kayıt yapmakta fakat bir kayıt kapasitesi bulunmaktadır. Kayıt kapasitesini ise görüntüleri kayıt eden hard diskler sağlamaktadır. En az 30 gün kayıt yapabilecek kapasite bir hard disk kullanıldığında sistem 30 günden önceki günkü kaydı silerek yeni günü kaydetmektedir.

PEKİ, OKUL GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12. maddesinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler sıralanmıştır.

"Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

MADDE 12- (1) Veri sorumlusu;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir."

Bu hükümlere göre Veri sorumlusu yani okul kamera kayıt sisteminden sorumlu olan ve kayıtları takip eden yönetici/kişi kamera görüntülerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek muhafazasını sağlamak ve güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olup öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar.

Bu durumda kamera görüntülerini gerçek ve tüzel hiçbir kişiyle paylaşmamaları gerekmektedir. Fakat 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "İstisnalar" başlıklı 28. maddesi 1. fıkrası (d) bendinde; "(1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmaz: d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre kişisel bir veri olan kamera görüntüleri soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleri konu olduğunda yargı makamları veya infaz mercilerine verilebilmektedir.

OKUL GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİNİ YETKİSİZ KİŞİLERE VERENLERE HAPİS CEZASI VERİLMEKTEDİR

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerle ilgili bir suç işlenmesi halinde ilgili kanununun "Suçlar" başlıklı 17. maddesindeki; " (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. (2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır." hükümlerine göre hareket edilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" başlıklı 136. maddesinde ise ; "(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır." hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre okul kamere görüntüleri yetkisiz kişilere verenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin "Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri" başlıklı 36 maddesindeki hükümlere göre müfettişlerin kamera kayıtlarını istemesi yasaldır.

İşte o madde;

"Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 36 - (1) Müfettişler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur. Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Bu kapsamdaki belgelerin örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek yetkisine sahiptir.

(2) Müfettişler, asıllarını aldıkları belgelerin mühür ve imzalarıyla onayladıkları örneklerini, dosyasında saklamak üzere ilgililere verirler."

Dolayısıyla okul kamera görüntüleri okul yetkililerince, sadece soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleri konu olduğunda yargı makamları veya infaz mercileri ile müfettişlere verilebilmektedir. Bunun haricinde bir soruşturmaya yada adli bir duruma delil oluşturması açısından yetkili makamlar veya ilgili kişi tarafında bir talep olması halinde koruma altına alınarak bekletilir ve sadece yukarıda saydığımız yetkililere teslim edilir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:22 - Prof. Dr. Ertuğrul, aşı karşıtlarınca tehdit edildiğini söyledi22:20 - BioNTech ile Astrazeneca'nın birleşimi, antikoru 6 kat artırıyor22:09 - Doç. Dr. İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun22:07 - Başörtülü kadına hakaret etti: Sen AK Parti'nin köpeğisin22:06 - Dr. Maden: Dördüncü pik yaşanma riski ile karşı karşıyayız22:00 - Tam aşılanmış yabancılar umre ziyareti yapabilecek
21:56 - Sabiha Gökçen'de tatil dönüşü iki günde rekor kırdı21:54 - Bakan Selçuk çocuklarla oyun oynadı, tantuni pişirdi21:23 - Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor21:05 - Almanya'da Türk avukatın gizli bilgileri meclis üyelerine bildirilmiş21:02 - Tanju Bilgiç: Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek20:35 - Sözleşmeli sağlık personeli eş durumu nakil duyurusu yayımlandı
20:26 - Vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı19:48 - WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere yeni özellik!19:41 - En çok gol kralı olan futbolcu sorusu yanlış cevaplandı19:39 - Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı19:34 - Cami hoparlörlerinden halka uyarı: Uzak durun
19:32 - Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Aşı olmayanların bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam