1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti

Sayıştay 3. dairesi, 1 yıllık yüksek okul mezunu olduğu için şube müdürlüğüne atanamayacağı dolaysıyla yersiz alındığı iddia edilen paraların iadesiyle ilgili bir dosyada önemli bir karar verdi. Sayıştay Dairesi, şube müdürlüğüne atanan kişinin, 2 yıllık mezunu olmakla birlikte bu mezuniyetinin yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince 8/4/1999 tarihinde önce olması nedeniyle, kişinin şube müdürlüğüne atanabileceğini belirtmiş ve yersiz olarak alınan ödemelerin iadesine karar vermiştir.
24 Şubat 2021 00:02
+Aa- Yazdır
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti

Görevde yükselmelerde en sık yapılan hatalardan birisi de 2 yıllık mezuniyeti olanların müdürlük kadrolarına atanıp atanamayacağıdır. Tüm yönetmeliklerin geçici 1. maddesi bu bağlamda gözden kaçırılmamaktadır. Bir Sayıştay denetçisi de bu hususu gözden kaçırmış ve alınan fazla ödemelerin tahsil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sayıştay ise aşağıda yer alan kararda da görüleceği üzere, 2 yıllık mezuniyetin 8/4/1999 tarihinde önce olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu kararda da yer aldığı üzere 8/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve bu tarih itibariyle 2 yıllık öğrenim mezunu olanlar, müdürlük kadrolarına başvurularda 4 yıllık olarak değerlendirilmektedir.

İŞTE SAYIŞTAY 3. DAİRESİ KARARI
Karar No 363
İlam No 153
Tutanak Tarihi 10.11.2020

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak öğrenim şartını taşımayan personelin şube müdürü kadrosuna atanması ve bu personele anılan kadroya ait maaşın (ek ödeme ile zam ve tazminatın) ödenmesi sonucu .... TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin;

"Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde;

"Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,
b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,.
istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır."

"Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15 inci maddesinde de;

"Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler...."
denilmektedir.

Bu hükümlere dayanılarak hazırlanıp 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2018 denetim dönemi itibarıyla da yürürlükte olan, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki;

"Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,
2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,
.. gerekir" hükmü uyarınca, şube müdürü kadrosuna atanmak için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir.

Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir." hükmü ile 18.04.1999 tarihi itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların, diğer koşullara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, sorgu konusu ödemelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda;
- İki yıllık yüksekokul mezunu olmakla birlikte mezuniyet tarihinin (30.09.1997), yukarıda belirtilen Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 18.04.1999 tarihinden önce olduğu ve aynı tarih itibarıyla görevde bulunduğu Hizmet Belgesinden görülen Ahiz ....'ın, dört yıllık yüksekokul mezunu kabul edilmesi gerektiği ve şube müdürü kadrosuna yapılan atamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu bağlamda da sorgu üzerine kendisinden yapılan .... TL tutarındaki tahsilatın yersiz olduğu,
....
anlaşılmıştır.

Bu itibarla;
- Ahiz ....'a yapılan ve mevzuata uygun olan .... TL ödeme için ilişilecek husus bulunmadığına ve sorgu üzerine gerçekleşen .... TL tutarındaki yersiz tahsilatın ilgilisine iadesine, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,
....
karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:47 - Türkiye genelinde yağışlar, normalin üzerinde gerçekleşti20:41 - İstanbul'da aşı randevu kapasitesinin yüzde 20-30'u dolu20:39 - Nişanlandığını öğrendiği kadını parkta silahla vurdu20:37 - Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi20:33 - Çantasını x-ray cihazından geçirmeyen avukata 441 TL ceza20:29 - Zeynep'in katili boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
20:22 - Öğretmene mobbing uygulayan okul müdürüne dava açıldı20:16 - Hastanelerde gece saat 24'e kadar aşı randevusu veriliyor20:12 - Sergen Yalçın aşı oldu! 'Allah! Bu neymiş böyle ya...'20:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi19:23 - Vaka sayısı 61 binin üzerinde seyrediyor19:18 - Şehit uzman çavuş Halil Kızılay toprağa verildi
19:15 - Öğrenciler, hem meslek öğreniyor, hem kazanç sağlıyor19:05 - Dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı!19:04 - Sigorta prim desteğini de içeren kanun teklifi kabul edildi19:01 - YÖK Başkanı, bazı üniversitelerin rektörleriyle görüştü18:55 - Anadolu Ajansının yeni genel müdür yardımcıları belli oldu
18:51 - Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam