Lojmandaki kombi arızasının tamirini kim yaptırmalı?

Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerini dikkate aldığımızda, 15 yıl olarak belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış bir kombide kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelen arızanın teknik rapor düzenlenmesi şartıyla idare tarafından onarılacağını, bunun dışındaki kombi arızalarının konutta oturanlar tarafından karşılanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Temmuz 2021 10:07
Lojmandaki kombi arızasının tamirini kim yaptırmalı?

Soru: Çalıştığım kurum tarafından tarafıma tahsis edilmiş olan lojmanı teslim aldım. Yeni yapılmış bir bina olmasından çeşitli sıkıntılar çıkmaktaydı ve kurum bunları hallettirdi. Elektrik tesisatlarında eksiklik, gevşeme ve sigortalarında sorun olmasından kaynaklı gel-gitlerde şofbenin anakartı yandı. Yetkili servis geldi garanti dışında dış etken kaynaklı anakart arızası yazarak garanti dışında olduğunu belirterek 600 tl parça ücreti aldı. Kendi hatam olmayan, yeni bir binada oluşan elektriksel sıkıntıların doğurduğu tamir bakımları bu yönetmeliğe göre biz ödemek zorundamıyız?

Cevap: Lojman olarak bildiğimiz kamu konutlarına ilişkin düzenlemeler 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Yönetmeliğin 26. maddesinde kurum ve kuruluşlarca karşılanacak işletme, bakım ve onarım giderleri sayılmış, 28. maddesinde ise konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler belirlenmiştir.

Söz konusu hükümlere baktığımızda genel olarak asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak alanların bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderler ile kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı, küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderlerin ise lojmanda oturanlar tarafından karşılanacağını ifade edebiliriz.

294 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği konuya ilişkin daha detaylı düzenlemeler getirmiştir. Tebliğin ekleri arasında yer alan Ek-5' in 12, 13 ve 25. sıralarında esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesine ilişkin giderlerin, 15 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan kombilerin değişiminin ve esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı belirtilmiştir.

Tebliğe ekli Ek-4'te ise konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler sayılmıştır. 21 ve 22. sırada kombilerin bakım ve onarımı ile elektrik tesisatının bakım ve onarımına ilişkin giderlerin lojmanda oturanlar tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Tebliğe ekli notların 2. sırasına göre kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemelerin kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılacak veya değiştirilecek, 6. sırasına göre ise Ek-5'te yer almayan bakım onarım ve yenileme giderleri de konutta oturanlar tarafından karşılanacaktır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerini dikkate aldığımızda, 15 yıl olarak belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış bir kombide kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelen arızanın teknik rapor düzenlenmesi şartıyla idare tarafından onarılacağını, bunun dışındaki kombi arızalarının konutta oturanlar tarafından karşılanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz