1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Daire Başkanlığında 49 gündür görev yapıyor olmak görevden alınmaya engel midir?

Danıştay İkinci Dairesi daire başkanlığında 49 gün görev yapmanın görevden alınmaya engel olmadığına karar verdi.
22 Temmuz 2021 14:10
+Aa- Yazdır
Daire Başkanlığında 49 gündür görev yapıyor olmak görevden alınmaya engel midir?

... Genel Müdürlüğü ... Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan davacı, görevden alınarak başka bir göreve atanmıştır.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Mahkeme gerekçesinde şu huşulara vurgu yapmıştır:

Bu görevlere atanmış olanlar için azami veya asgari görevde kalma sürelerinin belirlenmediği,

Davacının bulunduğu göreve herhangi bir sınavla değil takdir hakkı çerçevesinde atandığı, Daire Başkanlığı görevinde yalnızca 49 gün görev yaptığı,

Dava konusu işlemle görevden alınmasını müteakiben talebi üzerine mezuniyet durumuna uyan daha önce de bulunmuş olduğu mühendis kadrosuna atamasının yapıldığı.

Bölge idare mahkemesi istinaf talebini reddetmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/2836

Karar No: 2021/51

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava; ... Genel Müdürlüğü .. Hizmetleri Dairesi Başkanlığında. olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevinden alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı emrine "." olarak atanmasına ilişkin davalı idarenin. günlü. sayılı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

... İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; daire başkanlığı gibi üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, göreve gelmelerinde ve görevden alınmalarında tahsil ve hizmet süresi dışında başkaca bir kriter aranmadığı, kanun koyucunun bu hususta idarelerin takdir yetkisini geniş tuttuğu, bu görevlere atanmış olanlar için azami veya asgari görevde kalma sürelerinin belirlenmediği, davacının bulunduğu göreve herhangi bir sınavla değil takdir hakkı çerçevesinde atandığı, Daire Başkanlığı görevinde yalnızca 49 gün görev yaptığı, dava konusu işlemle görevden alınmasını müteakiben talebi üzerine mezuniyet durumuna uyan daha önce de bulunmuş olduğu mühendis kadrosuna atamasının yapıldığı hususları dikkate alındığında davacının ... Hizmetleri. görevinden alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı emrine "." olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. günlü E:. K:. sayılı temyize konu kararıyla; ... İdare Mahkemesince verilen. günlü E:., K:. sayılı kararın usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; memuriyetin her kademesinde idari birimlerde başarıyla görev yaptığı, idari birimlerde dört yıla yakın yöneticilik görevinde bulunduğu, 17 yıllık memuriyeti boyunca aleyhinde açılmış bir soruşturma ve şikayet bulunmadığı ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 06/01/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
05:55 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı03:38 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik03:24 - Görevinde yükselen hakim ve savcıların listesi yayımlandı03:19 - Türkiye Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik03:04 - YÖK'ün eski başkanı başdanışmanlığa atandı00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam