Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı birimlerinde her yılın Temmuz ayında uygulanan 68/B torba kadro atamasının, Cumhurbaşkanlığının yayımladığı tasarruf Genelgesine takıldığı belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ağustos 2021 00:05
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde her yılın Temmuz ayında müdür ve müdür yardımcılarına 68/B torba kadro uygulaması yapılırdı. Diğer kurumlarda 3 alt dereceye kadar atama yapılırken Hazine ve Maliye Bakanlığında Genel olarak 2 alt derece kadroya atama yapılırdı. Yani 5. dereceki müdür yardımcısı 3'e, 4. dereceki müdür yardımcısı 2'ye atanırdı.

Ancak 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin "PERSONEL GİDERLERİ" başlıklı bölümünün son paragrafında; "14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır" denilmiş olup, uygulamanın bu kapsama takıldığı ifade ediliyor.

Oysaki Genelgede de görüleceği üzere, yönetici kadroları (şef dahil) istisna tutulmuş olup, her yıl rutin olarak yapılan bir uygulamanın bu yıl uygulanmaması personelin motivasyonunu bozacaktır. Zira 68/B uygulamasıyla mali haklarda da az da olsa iyileştirme olmaktaydı.

Toplu sözleşmelerin başladığı bu günlerde, konunun Memur sen tarafından toplu sözleşme masasına taşınmasında ve bir karar alınmasında fayda bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz