1 nolu CBK'da yer alan ek dersle ilgili yönetmelik hala çıkarılmadı

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler" başlıklı 334. Maddesinde yer alan yönetmelik hala çıkarılmamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Eylül 2021 14:00
1 nolu CBK'da yer alan ek dersle ilgili yönetmelik hala çıkarılmadı

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler" başlıklı 334. maddesinde; "(1) Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere istinaden bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığınca halen bir yönetmelik çıkartılmamıştır.

Kararnamede bahsedilen "Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler"den Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve eki Çizelge ile Talime ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeden hangisinin kast edildiği de anlaşılamamaktadır.

Fakat Anayasanın "D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler" bölümü "1-Genel ilkeler" başlıklı 128. maddesi 2. maddesi 2. fıkrasındaki; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükümlerine göre mali konularda sadece kanunla düzenleme yapılabilir.

439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi 2. fıkrasındaki "Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve eki Çizelgede, Milli Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlenmiştir.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler" başlıklı 334. maddesinde; "(1) Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." hükümlerinin verdiği yetkiyle de ek dersle ilgili bir yönetmelik çıkartılabilir. Zaten 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunla ilgili bir yönetmelik de bulunamamaktadır.

"Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler" hakkında genel olarak halen 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve eki Çizelge ile Talime Ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarh ve 9 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge yürürlüktedir. Bunlardan başka bir mevzuatta yoktur. Ayrıca, ek dersle ilgili bazı hükümlerde Toplu sözleşme kararlarında bulunmaktadır.

Dolayısıyla 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler" başlıklı 334. Maddesinde yer alan yönetmelik hangi konuda ise bu yönetmeliğin bir an önce çıkartılması uygun olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz