İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Eylül 2021 16:30
İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!

Düzce Üniversitesi tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde farklı akademik birimlerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere ilana çıkılmıştır.

Söz konusu kadroları incelediğimizde, birçok yükseköğretim kurumunda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği programında yine ilgili alan mezunlarına müracaat imkanı verilmediği, aksine programla doğrudan ilgisi olmayan İşletme bölümüne şans tanındığını görüyoruz.

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3/1-f maddesinde "İş Güvenliği Uzmanı"; "Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı" şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte, "Teknik Eleman" ise aynı Kanunda "Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları" olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede, kamu veya özel kuruluşlarda İş Güvenliği Uzmanı veya teknik eleman olarak görev alabilecek kişilerin ilgili mevzuatında bölümleri açıkça belirtilmiştir. Bunun dışındaki bölüm mezunlarının İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verebilmesi hukuken olanaklı değildir. Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı Güvenliği programının akademik kadrosuna baktığımızda ilgili kanunun aradığı koşulları sağlayan personel istihdam etmedikleri gibi mevcutta bir İşletme alanında Öğretim görevlisinin olduğu, İş Sağlığı alanında personel istihdam edilmesi gerekirken ikinci bir İşletmecinin bu programa alınması "kişiye özel" mesajı vermekten başka bir durum mümkün değildir.

Bu kapsamda, Düzce Üniversitesinin Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programında ilgili Kanunda sıralanan bölümler ve özellikle bu konuda dört yıl lisans eğitimi gören İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına fırsat verilmemesinin izahı mümkün değildir.

Sonuç olarak, halen başvuru süreci devam eden Öğretim Görevlisi kadrosunda alan mezunlarına başvuru şansı verilerek "düşünülen aday" yerine rekabete imkan sağlanmasını Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden talep ediyoruz.

Bu Habere Tepkiniz