İstanbul'da 190 lojmanın satışı için ilana çıkıldı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 190 lojmanın satılı için ilana çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2021 12:20
İstanbul'da 190 lojmanın satışı için ilana çıkıldı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayımladığı duyuruya göre 164'ü Anadolu yakasında olan toplam 190 lojmanın satışı için ilana çıkıldı.

Çoğu dolu olan lojmanlar ihale ile satılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin teminat yatırması gerekmektedir.

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca Yapılacak Taşınmaz Satış İhale İlanı

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca Yapılacak Kamu Konutları Satışı İhale İlanı

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

Bu Habere Tepkiniz