Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı. Ataması çıkan personelin tercih ettiği yerde göreve başlaması gerekmektedir. Unvan değişikliği atamalarında sağlık personelinin sıkça sorduğu 4 soruyu cevaplıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Kasım 2021 11:01
Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Unvan değişikliği sonucu başka bir ile atanan sağlık personeli nakil isteyebilir mi?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı unvan değişikliği sınavı sonucu yerleştirme duyurusunun ilan metninin 13.maddesine göre; "Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır." denilmektedir.

Bu durumda; atanma tarihi itibariyle fiilen 2 yıl görev yapmadıkça nakil talebinde bulunulamayacaktır.

Unvan değişikliği sonucu başka ile atanan sağlık personeli, geçici görevlendirilmeyle başka bir ilde görev yapabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 27.maddesi 1.fıkrasına göre; "Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir." ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucu Yerleştirme Duyuru ilan metninin 13.maddesine göre; "Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır." denilmektedir.

Bu durumda; Unvan değişikliği sonucu başka ile atanan sağlık personeli, başka bir ilde ihtiyaç halinde iller arası geçici görevlendirilebilir fakat unvan değişikliği sonucu atandığı ilde 2 yıl fiilen görev yapma yükümlülüğü yerine getirmiş sayılmaz, geçici görev bitiminde tekrar atandığı yerde fiilen 2 yıl görev yapması gerektiği değerlendirilmiştir.

Unvan değişikliği sonucu başka ile atanan sağlık personeli, mazereti nedeniyle bulunduğu ilde göreve devam edebilir mi?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı unvan değişikliği sınavı sonucu yerleştirme duyurusunun ilan metninin 13.maddesine göre; "Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır. " denilmektedir.

Bu durumda;eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği mazeretli olan sağlık personelin 2 yıl fiilen görev yapma zorunluluğu yoktur, fakat atandığı ilde göreve başlaması ve ilgili mazeretini dilekçeyle bildirip, sonuçlanması halinde bulunduğu il emrine atanabilir. Ayrılış-Başlayış yapmadan bulunduğu ilde mazeret nedeniyle göreve devam edemeyeceği değerlendirilmektedir. Bu durumun, hem sağlık personelin hem de Devletin zarara uğradığını "Sağlık Bakanlığı GYS tercihleri öncesi düzenleme yapmazsa Devlet maddi zarara uğrayacak" başlığıyla dile getirmiştik. https://www.memurlar.net/haber/958261/saglik-bakanligi-gys-tercihleri-oncesi-duzenleme-yapmazsa-devlet-maddi-zarara-ugrayacak.html

Unvan değişikliği sonucu atanan sağlık personeli, sözleşmeli yönetici olması durumunda bulunduğu il veya başka ilde görev alabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı unvan değişikliği sınavı sonucu yerleştirme duyurusunun ilan metninin 13.maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır"

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Sağlıkta Yönetici pozisyonunda görev yapacak personel için hazırlanan Hizmet Sözleşmesi'nin 6.maddesi (d) bendinde şu husus yer almıştır:

Sözleşmelinin, iş bu sözleşme ile sözleşmeli pozisyona girişteki öğrenim düzeyinden bir üst öğrenimi tamamladığını veya mevcut sözleşme ücretinden daha yüksek bir ücret ödenmesini gerektirir hukuki bir değişikliği tevsik eden belgeyi İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz ettiği tarih itibariyle sözleşme ücreti, sözleşme yenilenmeksizin 'yeni öğrenim düzeyine veya hukuki değişikliğe göre "663 sayılı KHK ek (III) sayılı cetvel çerçevesinde" İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeniden belirlenir. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde uzman pozisyonunda sözleşme imzalayan sözleşmelilerle Bakanlığın uygun görmesi halinde yeni öğrenim durumuna göre yeniden sözleşme yapılabilir.

Aynı sözleşmenin 4.maddesinin (a) bendinde ise şu hususa yer verilmiştir:

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte iken aylıksız izinli sayılanlar için izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Sözleşmelerinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında çalıştırılabileceğine dair hüküm bulunanlara 663 sayllı KHK 'nın 42 nci maddesinin 18 inci fıkrası kapsamında yapılacak görevlendirmeler sebebiyle asli görev yeri ile görevlendirildiği yer arasında farklılık var ise yol giderleri ödenir.

Bu durumda; Unvan Değişikliği sınav sonucunda atandığı yerde göreve başlaması şartıyla yeni unvanını alıp, sözleşmeli yönetici olması durumunda, ilgili maddeler kapsamında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayıp, aynı veya başka ilde sözleşmeli yönetici olarak çalışmaya devam edebileceği, mali haklarını kazandığı unvanda (derece/kademe vb.) alabileceği, fakat sözleşmeli yönetici süresince aylıksız izinli olduğu için fiilen 2 yıl zorunlu çalışma şartını yerine getiremeyeceğinden, hizmet sözleşmesi bitiminde, atandığı yerde 2 yıl (mazeret hariç) zorunlu görev yaptıktan sonra tayin talebinde bulunacağı değerlendirilmiştir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz