Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar. Peki bu öğretmenler iki yıla bir kademe hakkında faydalanabilirler mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Mayıs 2022 14:00
Engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinden dolayı iki yıla bir kademe verilebilir mi?

Soru; Değerli memurlar.net engelli öğretmene, zorunlu hizmet bölgesinde iki yıla bir verilen kademe alabilir mi. Ben engelli kadrosundan atanan öğretmenim Çalıştığım ilçe alamazsın diye bilgi verdiler. Bu konu hakkında size danışmak istedim. İyi çalışmalar.

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 44. maddesinde zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar açıklanmıştır.

İşte o madde;

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar

MADDE 44 - (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,

muaf tutulur.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

Dolayısıyla en az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasında; "... 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 7 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre; 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlanmanın öncelikli şartı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olmak olduğundan, bu çerçevede, Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği engelli öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olmaları nedeniyle, bu kapsamda bulunan illerde görev yapıyor olsalar da iki yıla bir kademe hakkından yararlandırılmaları mümkün olamayacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz