Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Haziran 2022 14:02
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi" başlıklı 11. maddesinde yönetici ve öğretmenlerin görev sürelerinin ne kadar olduğu hüküm altına alınmıştır.

İşte o madde;

"Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi

MADDE 11 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.

(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz. (Ek cümle:RG-6/7/2018-30470) Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.

(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il milli eğitim müdürlüğünce başlatılır."

Bu hükümlere göre Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi 4 yıl olup bir 4 yıl daha uzatılabilir.

PROJE OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV SÜRESİNİN HESABINDA HANGİ TARİH ESAS ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesinde; " (Ek:RG-6/7/2018-30470) (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar." hükümleri bulunmaktadır.

Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesi, 6 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile yönetmeliğe işlenmiştir.

Yönetmeliğinin "Mevcut öğretmenlerin görev süresi" başlıklı geçici 3. maddesindeki bu hüküm, 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında çalışan tüm öğretmenlerin görev süresini sıfırlayarak başlangıç tarihi olarak 6 Temmuz 2018 tarihinin alınmasını emretmektedir.

Dolayısıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında 6 Temmuz 2018 tarihi esas alınacak ve 6 Temmuz 2022 tarihinde ilk dört yıllık görev süreleri dolacaktır.

6 Temmuz 2018 tarihinden sonra proje okullarına atanan öğretmenlerin görev süresinin hesabında okula atanma tarihi esas alınacaktır.

KAPAT [X]

Yönetmeliğin "Yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; (Ek ibare:RG-6/7/2018-30470) aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür." hükmüne göre proje okullarındaki öğretmenlerin görev sürelerinde 4. yıllarını 6 Temmuz 2018 tarihinde dolduracaklardır.

"Ders yılı ve eğitim öğretim yılı nedir, ne zaman başlar ne zaman biter?" araştırma dosyamızda da açıkladığımız üzere; Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini belirleyen 2021/14 nolu genelgeye göre ders yılı 17 Haziran 2022 Cuma sona erecektir.

Dolayısıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında 6 Temmuz 2018 tarihi esas alınacak ve 6 Temmuz 2022 tarihinde ilk dört yıllık görev süreleri yönetmelikteki hüküm "öğretmenin görevinin sona ereceği tarih; ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür."olduğundan bir sonraki ders yılının bittiği tarih olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini belirleyen 2022/18 nolu genelgeye göre ders yılı 16 Haziran 2023 Cuma sona erecektir.

Dolayısıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında 6 Temmuz 2018 tarihi esas alınacak ve 16 Temmuz 2023 tarihinde ilk dört yıllık görev süreleri dolacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz