Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

5434 sayılı Kanunda yer alan hüküm, açıkta iken emeklilik müracaatı yapanlara müracaat tarihini takip eden ayın 1'inden itibaren aylık bağlanacağını belirlemiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 00:30
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun aylığı hangi tarihten itibaren bağlanır?

SORU: 25.02.2021 tarihinde yaşı beklemek suretiyle istifa ettim. E-Devlette 12.08.2022 tarihinde emekliliğe hak kazanır ibaresine istinaden aylık bağlanması için o tarihte SGK ya aylık bağlanması için başvuru yaptım. 1 Aralık 2022 de emekli aylığım bağlandı. Ancak bağlanan aylık sadece Aralık ayı maaşı.12.08.2022 ile 01.12.2022 arasındaki 3.5 aylık maaş ortada yok.12.08.2022 tarihinden itibaren maaş bağlanması gerekmiyor mu? Ne yapmam gerekiyor?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Durumunuzu ve genel olarak bu durumda bulunanları bilgilendirmek amacıyla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde açıkta emeklilik talebinde bulunan memurun aylığının bağlanacağı tarih nedir? Konusunu değerlendirmekle başlamaktayız.

Memurlar kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını ve emeklilik yaş gruplarını, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış memurlar ise kadın ve erkek 25 hizmet yıllarını ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş gruplarını tamamladıklarında emekli olma şartlarını yerine getirmiş olurlar.

Hizmet sürelerini tamamlayanlardan isteyenler yaş gruplarını beklemek üzere görevlerinden istifa edebilirler.

Görevde iken emeklilik talebinde bulunan bir memurun emekli aylık başlangıç tarihi emekli olduğu tarihi takip eden aybaşından başlar. Zira, memurların aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164 hükmü uygulanmak suretiyle peşin ödenir, yani bir aylık ödeme yapıldığında bu ödeme takip eden ayın 14 üne kadar olan süre içindir. Örnek, 15 Kasım 2022 görev aylığını alan memurun emeklilik hizmet süresi ve peşin ödeme aldığı çalışma kabul edilen süresi 14 Aralık 2022 arasındaki dönem olur.

Hem görevde hem de açıkta iken emeklilik talebinde bulunanların aylık başlangıç tarihlerini belirleyen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda ayrı bir hüküm bulunur. Bu hüküm şöyledir.

"Madde 91- Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanların emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başından; (Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terk edebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malullüğü aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden ay başıdır.

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak olanların veya ölenlerin emekli ve adi malullük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihlerini takip eden ay başından;"

Hükümlerin Yorumu:

Görevde iken emekli olanlarla ilgili yukarıdaki maddenin birinci paragrafı uygulanır. Buradaki hükümde hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşı memurun emekli aylık başlangıç tarihi olur. Yani emekli olduğu tarihi takip eden ayın 15 i aylık başlangıç tarihi olur.

Ancak, açıkta iken emekli olanlarla ilgili ise yine yukarıdaki maddenin ikinci paragrafı uygulanır. Buradaki hükümde ise müracaat tarihini takip eden aybaşı açıkta emeklilik talebinde bulunan kişinin aylık başlangıç tarihi olur. Yani müracaat tarihini takip eden ayın 1 i aylık başlangıç tarihi olur.

Bu hüküm sadece yaşı beklemek üzere istifa etmiş olanlarla ilgili olmayıp, genel olarak her durumda açıkta iken yapılacak müracaatlarda SGK işlemlerinin müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılacağına yönelik olmaktadır.

E-Devlette yer alan emeklilik tarihi konusu: Burada yer alan bilgi kişilerin emekli aylığı bağlanması için müracaat edebilecekleri tarihi gösterdiğini değerlendirmekle beraber, emeklilik için yaşı beklemek üzere görevden ayrılmış olanların şayet emeklilik yaşını dolduracakları tarihi unutmuş, gözden kaçırmış olmaları halinde, emekli aylığı bağlanması için hangi tarihte müracaat etmeleri gerektiği konusunda zaman geçirmeden SGK ndan bilgi almalarında fayda olacağını düşünmekteyiz.

Sonuç değerlendirmemiz;

Görevinden ayrılıp çalışmadan emeklilik yaşını bekleyenlerin, emeklilik yaş şartını getirdikleri tarihte zaman geçirmeden hemen Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağlanması talebinde bulunmalarını tavsiye etmekteyiz.

Şayet emeklilik yaş tarihini doldurdukları tarihte değil de bu tarihi geçirdikten daha sonra aylık bağlanması talebinde bulunurlarsa Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylık başlangıcını müracaat tarihi itibariyle esas alır, yani emeklilik yaş tarihini doldurduğu tarihe geri giderek aylık başlangıç tarihini belirlemez. Bu durumda da geçmişe yönelik olarak aylık hak kaybı ortaya çıkar ve bu durumdan SGK sorumlu olmaz.

Bu bağlamda sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Emeklilik yaş tarihinizi dolduracağınız tarihin 12/8/2022 olması doğru bir tarih ise ve siz bu tarihi doldurduğunuz Ağustos ayı içerisinde/13/8/2022 tarihinde veya 13/8/2022-30/8/2022 tarihleri arasında hemen aylık bağlanması için SGK na müracaat etmiş iseniz, sizin emekli aylığınızın başlangıç tarihinin 12/8/2022 tarihi değil 1 EYLÜL 2022 tarihi olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, bu tarihleri geçirdikten sonra herhangi bir tarihte müracaat etmiş iseniz, bu defa aylık başlama tarihinizin müracaat tarihinizi takip eden aybaşı olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Durumunuzdan anladığımız, sizin Kasım 2022 ayı içerisinde müracaat etmiş olduğunuz ihtimali ve bu müracaat üzerine de SGK tarafından 1 ARALIK 2022 tarihinden geçerli aylıklarınızı ödemeye başladığıdır.

Şayet, daha önce müracaat etmiş iseniz ve bu müracaat durumunuzu belgelemeniz mümkün ise SGK na müracaat edip durumunuzu yeniden incelenmesi talebinde bulunabileceğinizi tavsiye edebiliriz.

NOT: Şimdilik içeriği bilinmeyen EYT konusuyla ilgili yasal düzenlemede şayet hiçbir yaş şartı aranmadığı takdirde emeklilik hizmet yıllarını (kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet) doldurduktan sonra yaşı beklemek üzere istifa edenlerin SGK na müracaatlarında da müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli aylık bağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca, konu sadece yaşı beklemek üzere istifa etmiş olanlarla ilgili olmayıp, genel olarak her durumda açıkta iken yapılacak müracaatlarda SGK işlemlerinin müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılacağına yönelik olmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber