İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mart 2023 16:00, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 11:02
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Bilindiği üzere, üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi memurların kurumlar arası geçişlerinde aile ve sağlık mazeretlerinin dikkate alınmaması, muvafakat konusunda tek yetkilinin Rektör olması, bir yandan da özellikle yeni kurulmuş üniversitelerin idari personel ihtiyacı olması sebebiyle uzun bir süredir idari personelin yaşadığı bu sorunun getirdiği mağduriyetleri dile getiriyoruz.

"Üniversitelerde Tayin Sorununu Kim Çözecek"

"Toplu Sözleşmeye Giren Tayin Mağduriyetinden Hala Ses Yok"

2022-2023 yıllarını kapsayan ve 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşmenin Eğitim Koluna dair hükümlerinde bu konuya dair bir çalışmanın yapılacağı ifade edilmişti.

Ancak, aradan geçen bir buçuk yılı aşkın sürede üniversite idari personelinde oluşan beklentiyi karşılayacak hiçbir somut adım atılmadı.

Üniversitelerin bağlı olduğu YÖK'ten, toplu sözleşme sürecini yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, kamuda personel işlemlerini koordine eden Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda bir çalışma yürütülüp yürütülmediği bile belirsizdir.

Özellikle aile birliği ve sağlık mazereti gibi insani durumlarda personelin yaşadığı sorunlar büyük bir mağduriyete dönüşmüştür.

Bu çerçevede, gerek toplu sözleşmenin tarafı olan yetkili sendikanın gerekse devlet kurumlarımızın imza altına aldıkları metnin takipçisi olarak yıllardır mağduriyeti devam eden üniversite idari personelinin tayin konusuyla ilgili somut adımları seçimden önce atmaları elzemdir.

Yavuz Selim KAPLAN


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber