Hangi Mühendisler Öğretmen Olabilir?

Bu hafta içinde yayımladığımız haberde İBBF ve SBF mezunlarının öğretmen olabilme durumunu incelemiştik. Gelen öneriler doğrultusunda ikinci bir dosya olarak, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı bağlamında mühendislik fakültesi mezunlarının öğretmenlik durumunu inceliyoruz. Sitemiz editörlerinin hazırladığı bu özel dosya için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2008 11:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki açıklamalar hem resmi hem de özel okullarda görev yapmayı düşünen adaylara yöneliktir. Zira 119 sayılı kararın kapsamı "Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar." şeklinde belirlenmiştir.

ÖĞRENİM DURUMU

119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre, öğretmenler, karara ekli çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilmektedir.

Karara ekli çizelgede yer almayan bir bölüm mezununun bugün itibariyle öğretmen olarak atanması mümkün değildir.

ALAN MEZUNIYET
Bilgisayar 1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)
7. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
8. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)
9. Bilgisayar Mühendisliği (*)
10. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
11. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
Deri Teknolojisi 1. Deri Teknolojisi Bölümü (*)
2. Kimya Mühendisliği (*)
3. Kimya Öğretmenliği
4. Kimya Bölümü (*
Elektrik 1. Elektrik Öğretmenliği
2. Elektrik Mühendisliği (*)
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik /
Telekomünikasyon
1. Elektronik Öğretmenliği
2. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
3. Elektronik Mühendisliği (*)
4. Elektrik - Elektronik Mühendisliği (*)
5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Fizik 1. Fizik Öğretmenliği
2. Fizik Bölümü (*)
3. Fizik Mühendisliği (*)
Gemi İnşa Gemi İnşa Mühendisliği (*)
Kimya 1. Kimya Öğretmenliği
2. Kimya Bölümü (*)
3. Kimya Mühendisliği (*)
Matematik 1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (**)
2 . Matematik Öğretmenliği
3. Matematik Bölümü (*)
4. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
5. Matematik Mühendisliği(*)
(**) İlköğretim Kurumlarına atanırlar
Mahallî İdareler
Grubu
1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
2. Büro Yönetimi Öğretmenliği
3 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*)
4. Kamu Yönetimi (*)
5. Şehir ve Bölge Planlaması (*)
6. Çevre Mühendisliği (*)
Su Ürünleri 1. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*)
2. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)
Tapu ve Kadastro
Meslek Liseleri
Meslek Dersler
1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*)
2. Harita Mühendisliği(*)
3. Şehir ve Bölge Planlama (*)
4. Hukuk Fakültesi (*)
Meteoroloji Meslek Liseleri Meslek
Dersleri
Meteoroloji Mühendisliği (*)
Tarım Meslek Liseleri
Meslek Dersleri
1. Gıda Kontrol
ve Analizle
1. Ziraat Fakültelerinin;
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
2. Gıda Mühendisliği (*)
2. Laborantlık 1. Gıda Mühendisliği (*)
2. Ziraat Fakültelerinin;
- Hayvansal Üretim (*)
- Bitkisel Üretim (*)
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Zootekni (*)
4. Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği (*)
6. Peyzaj Peyzaj/Peyzaj Mimarlığı (*)
8. Tarım
Teknolojisi
1. Ziraat Fakültelerinin;
- Bitkisel Üretim (*)
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
2. Gıda Mühendisliği (*)

Yanında (*) işareti bulunan bölüm mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

ÖNCELİK VAR MI?

Kararın 7. maddesine göre orta öğretim alan öğretmenliklerine yapılacak atamalarda öncelik bulunmamaktadır. Dolasıyla bir kamu yönetimi bölümü mezununun tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması halinde Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümü mezunu ile eşit şartlarda Mahallî İdareler Grubu öğretmenliğine atanması söz konusudur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI KİM AÇIYOR?

Kararın 15. maddesinde yeterli açıklama bulunmaktadır. 15. madde şu şekildedir:

"Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına Alınacaklar

Madde 15 - Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca (Talim ve Terbiye Kurulu) belirlenir"

KAÇ KONTEJAN AÇILIYOR?

Memurlar.net'in özel kategoriler bölümünde 2005 yılından bu yana yapılan öğretmen alımları dönem dönem kategorilendirilmiştir. Bu bölüme girerek yıllar itibariyle inceleme yapmak mümkündür.

Bu Habere Tepkiniz

Yorumlar

Bu haber yoruma kapatılmıştır!