Rehber öğretmen süt iznini ne zaman kullanabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli rehberlik öğretmeninin doğum sonrası analık izninin bitimi tarihinden itibaren ilk altı ayda üç saat süreyle süt izni kullanmak isteğinden bahisle; ilgiliye, günlük çalışma saatleri içerisinde süt izni verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 12:00, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 09:40
Rehber öğretmen süt iznini ne zaman kullanabilir?

Bilindiği üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; "Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmenliğinin "Çalışma saatleri ve izinler" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 is saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla is birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.09.2022 tarih ve 59401494 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, günlük çalışma saatleri dışında süt izni kullanma imkanı bulunmayan ilgiliye, günlük çalışma saatleri içerisinde tercih edeceği saat diliminde üç saat süt izni verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz