6. Derece tekniker kadrosunda görev yapan memur hususi pasaport alabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında, 6. derece tekniker kadrosunda görev yapan personelin hususi damgalı pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 00:10, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 17:25
6. Derece tekniker kadrosunda görev yapan memur hususi pasaport alabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 21.08.2023 tarihli ve E-53773008-622.02-7178725 sayılı görüş yazısında;

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, "Hususi damgalı pasaportlar; A) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir...." hükmünün yer aldığı belirtilerek,

5682 sayılı Kanunda yer alan "birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan" ibaresinden görev yapılan kadronun derecesinin anlaşılması gerektiğinden, 6. derece tekniker kadrosunda görev yapan personelin hususi damgalı pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Görüş yazısından sonuç olarak, hususi damgalı (yeşil) pasaportun alınabilmesi için memurun görev yaptığı kadro derecesine (kazanılmış hak aylığı derecesine veya emekli müktesebi derecesine bakılmaz) bakılarak, görev yaptığı kadro derecesinin birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunması gerekir. Başka bir deyişle, birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki kadrolarda çalışan Devlet Memurlarına hususi damgalı pasaport verilmektedir.

Görüş yazısına aşağıda yer verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz