Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli süreler için Danıştay'ın aksi yönde görüş verdi!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun aksine sözleşmelide geçen sürelerin sekiz yıllık disiplin ilerlemesinin hesabında dikkate alınamayacağı yönünde görüş verdi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 14:12, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 14:21
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli süreler için Danıştay'ın aksi yönde görüş verdi!

Bilindiği üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2023/5 E., 2023/24 K. Sayılı ve 03.05.2023 tarihli aykırılığın giderilmesi kararı ile sözleşmeliden kadroya geçenlerin bu sürelerinin sekiz yıllık disiplin ilerlemesinin hesabında dikkate alınması gerektiğini üç üyenin karşı oyuyla oyçokluğuyla karara bağlamıştı.

Habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Farklı kamu kurumlarından bu konuya dair Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne görüş sorulması neticesinde; ilgili Genel Müdürlük Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun aksine bir karar vermiştir.

Söz konusu görüşte özetle; memur ve sözleşmeli personelin statü hukuku bakımından ayrı değerlendirilmesi gerektiği, görev yaptıkları sürelerde düzenlemeler doğrultusunda farklı işlemlere tabi oldukları, Devlet memurları statü hukukuna tabi olmanın da gereği olarak yapma ve yapmama biçiminde 657 sayılı Kanunda belirtilen kurallara uygun davranma külfetiyle görev yürütürken sözleşmeli personel 7433 sayılı Kanun hükümleri yürürlüğe girmeden önce böyle bir külfete katlanmadan görev yapmıştır. Bu açıdan, sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken memur kadrolarına atananlara, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ilave kademe verilmesinin nimet-külfet dengesini ihlal edici hakkaniyetsiz bir durum oluşturacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; 7433 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında ve anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında geçici personel pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama" süresi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı görüş olarak bildirilmiştir.

İŞTE CUMHURBAŞKANLIK YAZISI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber