Okullarda, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler kapsamında hangi çalışmalar yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06.10.2023 tarih ve 86428381 sayılı yazısı ile okullarda hareketli yaşam ve sportif faaliyetler kapsamında yapılacak çalışmaları açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 11:02
Okullarda, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler kapsamında hangi çalışmalar yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06.10.2023 tarih ve 86428381 sayılı yazısınd aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 20/09/2010 tarihli ve 27714 sayılı Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda yürütülmekte olan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programının alt başlığı olan "Fiziksel Aktivite" ile okul çağı çocukların; fiziksel bilişsel ve sosyal büyüme şartlarının geliştirilmesi, okul ve kurumlarda çalışan ve öğrencilerimizin hareketli yaşama teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın; sportif ve sosyal faaliyetlere kontrollü ve planlı bir şekilde katılımlarının sağlanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetenek ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi, çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.

Bu itibarla, aşağıda yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüklerince "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" alanında yürütülecek iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya mahal verilmeden hassasiyetle yönetilmesi, süreçlerin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususları önemli görülmektedir.

Buna göre;

a) İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İl İSGB) bünyesinde, "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" alanında il bazlı çalışmaların, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak, 31.08.2023 tarihli ve E-21525590-903.07.02-82499868 sayılı yazıda yer alan hususlar doğrultusunda görevlendirilen beden eğitimi öğretmenin "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" sorumlusu olarak belirlenmesi,

b) Fiziksel aktivite, hareketli yaşam ve sportif faaliyetlerin yıllık il çalışma planının hazırlanması ve izlenmesi,

c) Okul ve kurumlarda yürütülen çalışmaların izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,

ç) Okullarda, egzersiz faaliyetinin ve fiziksel okuryazarlık etkinliklerin geliştirilmesi, okullarda spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için çalışmaların yürütülmesi,

d) İlgili taraflarla iş birliği içinde, sağlık için fiziksel aktivite, egzersiz faaliyeti, fiziksel okuryazarlık, spor ve rekreasyon konuları ile ilgili plan, program ve projelerin hazırlanması,

e) Geleneksel spor oyunlarının öğrencilere tanıtılması ve sportif etkinlikler düzenlenmesi,

f)öğrencilerimizin fiziksel aktivite alanlarında üniversiteler ve diğer ilgili taraflarla işbirliği içinde iyi uygulama Örneklerinin yaygınlaştırılması hususlarının gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber