Sınavsız şube müdürü atamalarının yürütmesi durduruldu

Ankara 10. İdare Mahkemesi, 2023/918 esas numarasıyla verdiği kararda, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. Madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 19:27
Sınavsız şube müdürü atamalarının yürütmesi durduruldu

TEÇ-SEN tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde sınavsız şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için genel dava açılmıştı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. Madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurduğu 2023/918 esas numarasıyla verdiği kararın gerekçesinde; "Şube Müdürü" kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğu, görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olunmasının gerektiği...

Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğu.. davacının, son görevde yükselme sınavı ilanından 28/03/2023 tarihine (başvuru tarihine) kadar gerçekleştirilmiş olan sınavsız şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerinin iptal edilmesi talebiyle 28/03/2023 tarihinde yaptığı başvurusunun zımnen reddine dair işlemin; son şube müdürlüğü ilanından 28/03/2023 tarihine kadar sınavsız olarak şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer vererek 76. maddeden yapılan şube müdürü atamalarının haksız ve hukuka aykırı olduğunu açıkça karara bağlamıştır.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber