Okul öncesi eğitim kurumlarında bu yıl katkı payı toplanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumları tarafından alınacak katkı paylarının toplanması için hesap açılamadığı, işlem yapılamadığı, konuyla ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılabilmesi, kurumlar arası birlik sağlanmasına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 17:00, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 13:50
Okul öncesi eğitim kurumlarında bu yıl katkı payı toplanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 10.11.2023 tarih ve 89501632 sayılı görüş yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Okul öncesi eğitim kuramlarında katkı payının alınması illi Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin "Okul öncesinde eğitim hizmeti" başlığı altında yer alan 67' nci maddesinde; "(1) Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kuramlarında ücretsizdir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Alınacak bu katkı payı, katkı payı tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir.

(2)Bu komisyon, okulun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında; okul öncesi eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türden birer okul müdürü ve alan/bölüm şef ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci, iki okul-aile birliği başkanı ve varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanından oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

(3) Alınacak katkı payının aylık tavan miktarı tespit edilirken, çevrenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık katkı payının tavan miktarı, hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz.

(4) Komisyon kararı, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Belirlenen tavan miktar il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir ve il milli eğitim müdürlüğünün internet sayfasından duyurulur.

(5) Okul yönetimi il/ilçe katkı payı tespit komisyonunca belirlenen tavan miktarı aşmayacak şekilde veliden alınacak aylık katkı payını belirler. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Ancak çocuklara sunulmayan hizmet için velilerden katkı payı talep edilemez.

(6) Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. " hükmü bulunmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payının alınması" başlıklı 68 'inci maddesinde; "MADDE 68- (1) Eylül ayında katkı payı tam olarak alınır ancak haziran ayında alınmaz. Yarıyıl tatilinde ve ara tatilde ise aylık katkı payı tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri katkı payı iade edilir.

(2) Aylık katkı payı, velilerin istekleri dışında topluca tahsil edilemez. Belirlenen katkı payının dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz" hükmü bulunmaktadır.

(3) Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malülü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10'u oranındaki yoksul aile çocuklarından katkı payı alınmaz. Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır." hükmü bulunmaktadır.

Yine aynı Yönetmelikte "Komisyon kurulması"na yönelik düzenlemenin yapıldığı Geçici madde 2'de; "GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde 67 nci maddede belirtilen katkı payı tespit komisyonu kurularak katkı payının belirlenmesine ilişkin gerekli işlemler ivedilikle tamamlanır." hükmü ve "Depremden etkilenen illerde katkı payı alınmaması" başlıklı Geçici Madde 3'te; "GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kuramlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaz." hükmü bulunmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber