Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden düşülmeli mi?

657 sayılı Kanun ve ilgili kurumların görüş yazıları dikkate alındığında, memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izin süresinden düşülemeyeceği açıktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:12
Memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izinden  düşülmeli mi?

657 sayılı Kanunun 102'nci maddesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinde mazeret izinlerine yer verilmiştir. Bu maddenin (C) fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

657 sayılı Kanunun 105'inci maddesinde hastalık ve refakat iznine yer verilmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 06.12.2010, Bülten Sayısı: 32, Sayfa No: 107); sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene ve tedavi için giden personelin hastaneye gidiş-dönüş sürelerinin ilgilinin yıllık izninden düşülmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Diğer bir görüş yazısında (Tarih: 11.02.2013, Sayı: 1117); Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği, ancak bu iznin suiistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği mütalaa edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 31.01.2024, Sayısı: 8637388, Konusu: Muayene için hastaneye gidilen günlerde verilen idari izinlerin yıllık izinden düşülmeyeceği); gün içinde çeşitli sebeplerle personele verilen saatlik izinlerin yıllık veya mazeret izinlerinden düşülmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir.

Sonuç olarak; memurun kendi hastalığı nedeniyle günübirlik hastaneye gittiği günler yıllık izninden düşülemez.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber