1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 39)

24 Aralık 2003 07:01
+Aa- Yazdır

BÜMKO : 117000-48(49)-15840

KONU :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 inci maddelerinde öngörülen mahrumiyet yeri ödeneğinin; ödeme usulü, şekli ve şartları ile mahrumiyet yeri derecelerini gösteren «Mahrumiyet Yeri Ödeneği Uygulama Esasları 31.3.1977 tarihli ve 7/13297 sayılı Kararname ile, bu ödeneğin nerelerde hangi miktarlar üzerinden verileceği ise, 7/13298 sayılı Kararname ile tespit edilmiş ve her iki Kararname 4.5.1977 tarihli ve 15927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle, 1.3.1977 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Mahrumiyet yerleri, yukarıda sözü. edilen Mahrumiyet Yeri Ödeneği Uygulama Esasları ile, 657 ve 926 sayılı Kanunların bu konudaki hükümleri uyarınca, yaşama ve çalışma şartları bakımından zorluk ve darlık çekilen yerlere göre 1977 yılı için 2 dereceli olarak tespit edilmiştir. Bu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

l. Mahrumiyet yeri ödeneği;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan memurlara,

b) Aynı Kanunun ek geçici 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren personele,

c) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personele uygulanacaktır.

2. 7/13297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişik "Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında 1 inci derece olarak gösterilen illerin il merkezleri ile idari taksimat bakımından bu illere bağlı bütün ilçeler ve II. derece mahrumiyet yeri olarak gösterilen illere bağlı ilçeler I inci derece mahrumiyet yeri kabul edilmiştir.

3. 4 üncü maddenin (a) fıkrasında II nci derece olarak gösterilen il merkezleri II nci derece mahrumiyet yeridir.

4. 4 üncü maddenin (a) fıkrasında II nci derece mahrumiyet yeri olarak yalnız kazaların zikredildiği hallerde, belirtilen kazalar II nci derece mahrumiyet yeri sayılır. İl merkezleri ile sayılmayan kazalar ise mahrumiyet yeri sayılmaz. Örneğin;. Bolu ilinin Kıbrıscık, Seben, Yığılca Kazaları 2 nci derece mahrumiyet yeri sayılacak Bolu il merkezi ile Bolu'ya bağlı olup sayılmayan ilçeler mahrumiyet yeri olarak kabul edilmiyecektir.

5. Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatına dahil hudut birlikleri (Alay, Tabur, Bölük, Takım) 1 inci derece, keza yüzer birlikler de ( Harp ve yardımcı gemiler) görev, manevra ve eğitim nedeniyle bağlı 'bulundukları liman veya tesisler dışında, deniz de bulundukları sürece 1 inci derece mahrumiyet yeri sayılır.

6. a) 4 üncü maddenin (a) fıkrasında II nci derece mahrumiyet yeri olarak belirlenen yerlerde (İl ve İlçe) bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri garnizonlarından, Belediye hudutları dışında kalanlar 1 inci derece mahrumiyet yeri,

b) 4 üncü maddenin (a) fıkrasında I inci ve II nci derece mahrumiyet yeri olarak belirtilen yerler dışında kalan il ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki T. Silahlı Kuvvetleri garnizonları da II nci derece mahrumiyet yeri olarak kabul edilir.

Bu esaslara göre, açıkca ve ötedenberi belediye hudutları dışında olduğu bilinen garnizonların belediye hududu dışında olduğu kabul edilir. Ancak garnizonların bu yönden tespitinde tereddüt bulunduğu takdirde, en yakın belediye idaresinin veya birden fazla belediye ile ilgili olan yerler için il idare heyetinden alınacak bildirim (resmi yazı) üzerine yapılır.

7. Bu ödenek mahrumiyet yeri olarak belirlenen yerlerde göreve başlanıldığı günü takip eden ay başından itibaren aylıkla birlikte ödenecektir. Bu esasa göre mahrumiyet yerlerindeki bir göreve açıktan atanan veya görev yeri değiştirilmek suretiyle bulundukları (Mahrumiyet yeri olmayan) yerden mahrumiyet yerlerindeki bir göreve naklen atananlar, göreve başladıkları günü takip eden aybaşından itibaren mahrumiyet yeri ödeneğine hak kazanacaklardır. Bu şekilde göreve başlayanlara, göreve başladıkları günden ay sonuna kadar çalıştıkları süre için ayrıca gün hesabıyla ödeme yapılmayacaktır.

8. Mahrumiyet yeri ödeneği esas olarak, mahrumiyet yerine sürekli görevle atananlar fiilen çalıştıkları sürece ödenir. Ancak, aşağıdaki durumlarda bu ödeneğin verilmesi bakımından görevin filen yapılması şartı aranmaz.

a) Yıllık ve mazeret izinlerinde,

b) Yılda toplamı 3 ayı geçmeyen hastalık izinlerinde,

c) Yılda toplamı 3 ayı geçmemek kaydıyle yurt içinde veya yurt dışında geçici görevle bulunulduğu sürece,

d) Yılda toplamı 3 ayı geçmeyen ve sadece yurt içinde açılan hizmetiçi eğitime katılma hallerinde.

9. Bu ödenek her ayın başında aylıkla birlikte ve peşin olarak ödenecektir. Diğer taraftan 2067 sayılı 1977 yılı Bütçe Kanununun 46 ncı maddesinin (A) bendinde söz konusu ödeneğin limiti birinci bölge için 3.000.- ikinci bölge için 2.000.- lira olarak tesbit edilmiş ise de, 31.3.1977 tarihli ve 7/13298 sayılı Kararnamede I inci derece mahrumiyet yerleri için 500.- II. derece mahrumiyet yerleri için 300.- lira üzerinden mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi uygun görülmüştür. Bu durumda söz konusu ödenek 7/13298 sayılı Kararname ile belirlenen miktarlar üzerinden ve herhangi bir kesinti (Gelir, Mali Denge ve Damga Vergisi gibi) yapılmaksızın ödenecektir. Ayrıca mahrumiyet yerleri dışında kalan yerlere atananlarla, ölen veya emekliye ayrılanlardan, peşin olarak verilen ödenek kısmen veya tamamen geri alınmaz.

10. Yukarıda sözü geçen Bütçe Kanununun 46 ncı maddesinin (C) bendi hükmüne göre, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde çalışan sağlık personeline, 26.8.1963 tarih ve 6/2150 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan Yönetmelik ile ek ve değişikliklerine göre tespit olunan ödemelerden, «mahrumiyet tazminatı» ile 7/13298 sayılı Kararnameyle uygun görülen mahrumiyet yeri ödeneğinden yalnız miktarı daha fazla olanı ödenir. Ancak bu bakımdan yapılacak mukayesede, bu ödemelerin istihkak sahiplerinin eline geçecek (net) miktarları dikkate alınacaktır.

11. Mahrumiyet yeri ödeneği 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere 170 harcama kaleminden ödenecektir. Cari yıl bütçelerinin ilgili programlarında ve alt programlarında 170 harcama kalemi bulunmayan daireler yıllık ihtiyaçlarını tesbit ederek bağlı oldukları genel veya katma bütçe Muhasebe Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir.

Bu şekilde ihtiyaçlar tespit edildikten sonra Bütçe Kanununun 18/A maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur .

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:25 - 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başlandı18:24 - Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı18:20 - Çay içen müşteriyi uyaran taksiciye tehdit18:13 - Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu18:12 - Tartıştığı polisi çekti, gözaltına alındı18:08 - Savunma Sanayii Başkanı açıkladı: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
18:07 - Japon bilim insanları araştırdı: BioNTech aşısı etkili mi?18:05 - İİT Temsilciler Komitesi Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandı17:56 - 'Yüksek faiz ve döviz kuru konut satışlarını sınırlandırıyor'17:53 - Bosna Kasabı Karadzic, müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere'de çekecek17:39 - Samsun-Ankara kara yolunda bayram haftasında araç sayısı düştü17:36 - Ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
17:30 - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, engelli gençleri kabul etti17:26 - 11 yıldır aranan kadın ruhsatsız tabancayla yakalandı17:10 - Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 yabancı tutuklandı16:52 - Eşini sopayla döven adamın görüntülerini kamera kaydetti16:37 - Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
16:32 - Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam