MEB, öğretim yılına hazırlık ödeneği konusunda 2. bir yazı daha yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2010 12:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ?Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği? konusunda tekrar görüş yazısı yayınladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. maddesinde, ?Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda Öğrenim yılma hazırlık ödeneği ödenir.? hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan. 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli "K" Cetvelinin "VI. Diğer Ödemeler" başlıklı 6. sırasındaki; ?657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılma hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 'i. birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.? hükmü, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.02.2010 tarihli ve 1944 sayılı görüş yazılarına göre;

1-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre kadrolu çalışan öğretmenler ile aynı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlere verilecektir.

2-Öğretim yılının başladığı aydan sonraki aylarda (30 Eylül 2009 dan sonra) ve birinci dönem ders yılının sonundan önce (01.10.2009 ile 05.02.2010 tarihleri arasında) ilk defa ve açıktan Öğretmenlik görevine atananlar ile askerlik görevi dönüşü ve ücretsiz izin sonrasında Öğretmenlik görevine fiilen başlayanlara %75'i oranında ödeme yapılacaktır.

3-Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önceki bir tarihte ilk defa ve açıktan öğretmenlik görevine atananlar ile askerlik görevi dönüşü ve ücretsiz izin sonrasında öğretmenlik görevine fiilen başlayanlara %50'si oranında

ilgili yıllara ait Bütçe Kanunlarına göre 2009?2010 eğitim öğretim yılı için öğretim yılı hazırlık ödeneği tutarı olan 515 TL, 2010?2011 eğitim öğretim yılı için ise 540 TL üzerinden ödeme yapılacaktır.

4- Eğitim Öğretim yılının başladıktan sonraki aylarda (30 Eylül den sonra) görevine başlayan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere sadece 2009?2010 yılına yönelik öğretim yılı için hazırlık ödeneği ödemesi yapılabilecektir. ( 2009?2010 yılına yönelik belirlenen miktar üzerinden)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber