Hangi kariyer unvanlarda maaş iyileştirilmesi yapılacak?

Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 9 Haziran 2010 tarihi itibariyle meclise sevk edilmiştir. Tasarının bu kadar uzun bir süredir gecikmesinin nedeni, hangi unvanlarda iyileştirme yapılacağı konusunda mutabakat sağlanamamasıydı. bu konuya özel bir açıklama için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2010 19:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Kariyer Uzmanlıklardan bazılarının durumunda ciddi iyileşmeler sağlandı

a) İyileştirme yapılan kariyer meslek unvanlarından bazıları

Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Tarım ve Köyişleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Maden Tetkik ve Arama Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzmanları, Özel Çevre Koruma Uzmanları ile bunların yardımcıları.

b) Avrupa Birliği Uzmanları için mutlu son

Daha önce memurlar.net'te, Avrupa Birliği Uzmanlarının sıkıntıları dile getirilmişti. Yapılan düzenlemeyle Avrupa Birliği Uzmanlarının sıkıntılarına ciddi bir çözüm getirilmiştir.

c) İyileştirme yapılan mali konular

ca) Makam ve görev tazminatında yapılan iyileştirme: Yukarıda yer verilen unvanlarda çalışanların bir çoğunun makam tazminatı bulunmamaktadır. Tasarıda yer alan düzenlemelerin yasalaşması halinde, sayılan unvanların makam tazminat rakamları 2000 olacaktır. Bunun anlamı 2000 x 0,057383 = 114,766 TL makam tazminatı ve 8.000 x 0,057383 = 459 TL tutarında görev tazminatı ödemesi yapılmasıdır. Yukarıda yer verilen bazı unvanlara daha önce bu ödemeler yapılmaktaydı.

cb) Ek göstergede yapılan iyileştirme: Bunlardan bir çoğunun ek gösterge rakamları 2200 idi. Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, ek göstergeler 3600 olacaktır.

cc) Kadro karşılığı sözleşmeli personel: Yukarıda belirtilen personelin tamamı kadro karşılığı sözleşmeli personel haline getirilecektir. . Bunun anlamı ise şudur: Şuan bir Devlet Planlama Uzmanı kadrosunda bulunan personel ne kadar ücret alıyorsa yukarıda sayılan diğer unvanlı personel de, aynı ücreti alabilecektir.

Kadro Unvanı Kadro Derecesi Taban Ücret Tavan Ücret
Uzman 1 2.450 2.870
Uzman 2 2.300 2.705
Uzman 3 2.150 2.540
Uzman 4 2.025 2.375
Uzman 5 1.925 2.275
Uzman 6 1.850 2.175
Uzman 7 1.775 2.075
Uzman Yardımcısı 1.275 1.500

27 Şubat 2010 Cumartesi günkü yazımızda kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaş hesabına yer verilmiştir. Yukarıdaki rakamlara göre ne kadar maaş alınabileceğini merak edenler için bu yazımızın okunmasını öneririz. Kadro karşılığı sözleşmeli personel için makam tazminatı ve ek gösterge emeklilikte işe yaramaktadır.

2- Üst düzey görevden alınan kariyer kökenliler için yeni imkan

Yapılan yeni düzenlemeyi bir örnekle açıklamak gerekirse; 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde belirtilen unvanlarda bulunan bir Müfettiş Genel Müdür olarak atandıktan sonra tekrar Müfettişliğe dönerse 6400 ek göstergesi almaya devam edecektir. Ayrıca, 2000 makam tazminatı yerine 4500 makam tazminatı göstergesi alacaktır. Bu düzenlemenin ciddi bir iyileştirme olduğunu düşünüyoruz.

3- Aday memurlar dikkat

Yapılan düzenlemeyle adaylık döneminde (en az bir yıl en fazla iki yıl) disiplin cezası alan aday memurların memuriyetle ilişikleri kesilecektir. Bunun ağır bir yaptırım olacağını düşünüyoruz. Çünkü, bazı memuriyetlerin yapısı gereği disiplin cezası alınması çok zor değildir. Bu nedenle adaylık döneminde hiçbir kusuru olmayan bir memur disiplin cezası alabilir. Bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz