Sağlık Bakanlığı Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman (T.U.T.G), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa, yeniden, açıktan ve naklen kura ile atama yapılacaktır. Başvurular, 07/03/2005 Pazartesi günü başlayıp, 15/03/2005 Salı günü saat 17:00'de sona erecektir. Kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığın http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Haber Giriş : 06 Mart 2005 15:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Resmi Gazetenin 15/2/2004 tarih ve 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik? ile 08.05.2004 tarih ve 25456 sayılı nüshasında yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine istisnaden Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre, Uzman (T.U.T.G), Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına ilk defa, yeniden, açıktan ve naklen kura ile atama yapılacaktır.

25/03/2005 tarihinde yapılacak kuraya;

- Bakanlığımız kadrosunda olup eğitimlerini tamamlamadan Pratisyen Tabip olarak atanmak isteyen asistanlar,

- Bakanlığımız kadrosunda olup Tıp Fakültesini bitirip Pratisyen Tabip olarak atanmak isteyenler,

- Yandan ihtisasını tamamlamış olan uzman tabipler,

- 18.03.2005 tarihi itibariyle hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayan Uzman (T.U.T.G), Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar,

- Bakanlığımız eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ihtisasını alan Uzman tabipler,
girebilecektir. Kuralarda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

1- Kura başvuruları: (http://personel.saglik.gov.tr/pbs) internet adresinde yapılacak olup, 07/03/2005 Pazartesi günü başlayıp, 15/03/2005 Salı günü saat 17:00'da sona erecektir.

2- Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 18/01/2005 tarihinden önce uzmanlığını alanlar kuraya başvurabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kuraya başvurmayanlar, tercihlerine yerleştirilemeyenler veya başvurusu iptal edilenler Sağlık Bakanlığınca re'sen atanacaklardır.

3- İhtisasını Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden 17/01/2005 tarihinden sona almış olan Uzman Tabipler 25/02/2005 açıktan ve naklen bazı sağlık personeli kurasına katılmak zorunda değillerdir. Kuraya başvurabilirler. Başvuruda bulunup; kurada tercihlerine yerleştirilemedikleri taktirde genel kuraya katılacaklardır.

4- Kuraya katılmak isteyen adayların son müracaat tarihi itibariyle;
a- Uzman tabip kurasına müracaat edecekler için, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili branşta uzmanlık sınavına girerek uzmanlık hakkını kazanmış olmaları,
b- Tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına müracaat edeceklerin meslekleri ile ilgili okullardan mezun olmaları;

5- 25/03/2005 tarihinde yapılacak olan kuraya;

I- İhtisasını Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alan adaylar,
http://personel.saglik.gov.tr/pbs internet adresinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak noterden veya ihtisasını aldığı hastane başhekimliğine onaylattırtıkları belgeyi,

II- 18/03/2005 tarihi itibariyle hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayan adaylar ise noterden onaylattırdıkları başvuru formuna ek olarak;

a) Uzman tabipler, tasdikli uzmanlık belgesi veya makamdan alınmış Uzman Doktor olduğuna dair belgeyi,
b) Pratisyen tabip, diş tabibi ve eczacılar; tasdikli üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesini,
c) Bakanlığımız kadrosunda olup Tıp Fakültesini bitirip Pratisyen tabip olarak atanmak isteyenler tasdikli üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesini;

APS veya özel bir kargo şirketi ile sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şefliğine 21/03/2005 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.

6- Adaylar başvuru tercihlerini değiştirebileceklerdir. Bakanlığımıza gönderilen en son noter tasdikli belge dikkate alınacaktır. Ancak, Bakanlığımıza gelen en son noter tasdikli başvuru formu ile internet kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu taktirdeadayın başvurusu iptal edilecektir.

7- APS veya özel bir kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.

8- Sağlık Bakanlığı kadrosunda olan personel sadece sağlık bakanlığı kadrolarını tercih edebileceklerdir. Diğer kurumları tercih edenlerin tercihleri iptal edilecek; atamaları yapıldığı taktirde ise atamaları iptal edilecektir.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu kurallara müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya başvuranların başvurusu iptal edilecek; atamaları yapıldığı taktirde ise atamaları iptal edilecektir.

10- Adayların kuraya müracaat edebilemleri için 657 sayılı DMK'nın 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

11- Bakanlığımız kadrolarına açıktan ataması yapılan adaylar istenilen belgeleri bir dilekçe ile 15 gün içerisinde Bakanlığımıza getirmeleri gerekmektedir.

12- Kura ile ilgili diğer hususlar ve boş kadrolar internet sitesinde yayımlanacaktır.

13- kura noter tarafından 25/03/2005 tarihinde saat 14:30'da http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde bildirilecek olan yerde yapılacaktır.

hükümlerine göre Bakanlığımız ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile atama yapılacaktır.

İlan Metni
Münhal Kadrolar
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Özel Hükümleri
Ataması Yapılacaklardan İstenecek Belgeler

Bu Habere Tepkiniz