Okul servis kazaları nasıl önlenir?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Kasım 2010 00:10

Bilindiği üzere ülkemizde gün aşırı bazen de her gün ?okul servisi kazası? haberleri izlemekteyiz.

Arama motorlarına ?okul servisi kazası? yazıldığında bir buçuk milyona yakın sonuç çıktığını düşünürsek durumun vahameti kendini gösterecektir.

Kaza önlenebilir durumken her gün bu haberleri okumak/yaşamak her açıdan korkunçtur.

Milli Eğitimin en önemli parçası hiç kuşkusuz çocuklardır. Amaç onların eğitim öğretimlerini sağlamak, ruh ve beden sağlığını korumaya yöneliktir. Çocuklarımızın her durumuyla ilgilenen yetkililerimizin bu konulara da düzenleme ve kısıtlama getirmesi şarttır.

Servis şoförlüğü yapan sürücülerin periyodik olarak eğitimden geçirilmesi gerekir. Taşınır yönetmeliğindeki 3. maddede kurallar açıkça belirtilmiştir.

-Öğrenci alırken/bırakırken şoförlerin dur işaretini mutlaka vermeleri gerekir.

-Servislerin şehir içi trafiğinde belirlenen hız sınırına dikkat etmeleri lazımdır. Bu kısımda velilere de sorumluluk düşmektedir. Çocuklarını zamanında hazırlayıp servislerin gecikmesine neden olmamaları lazımdır.

-Yüksek sesle müzik dinleme yönetmelikte yasaklanmış olmasına rağmen uygulamada maalesef görememekteyiz. Servis şoförleri öğrencilerin eğlencesini değil kuralları düşünerek hareket etmelidir. Bu yasak tüm servislerde uygulanırsa öğrenciler de mecburen uyum sağlayacaklardır.

-Servislerde öğrencilere yardımcı olabilecek host veya hostes bulunması zorunluluğu vardır. Ancak hemen hiçbir serviste çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılayıp yerine oturtacak personel yoktur.

-Her öğrenci için kemer zorunluluğuna mutlaka uyulması lazımdır. Kaza ölümlerinin birçoğunda araç içinde can verilmektedir. Birkaç saniyede ölümler gerçekleşmektedir. Basit bir kemerle önlenebilecek bir durumken sonradan pişman olmanın anlamı yoktur.

Gerekirse araç içerisinde de ses limiti olmalıdır. Şoförlerin yüksek ve müzik dikkatlerini dağıtmakta yola olan dikkatlerinin azalmasına neden olmaktadır.

Servislerin denetimleri sadece ihale zamanı değil ani denetimlerle tekrar tekrar gözden geçirilmelidir. Aşağıda genelgede uyulması zorunlu durumlar verilmiştir. Bu durumlara uyulduğunda kazaların sıfırlanmayacağını elbette biliyoruz. Ama azalacağını da biliyoruz.

Birkaç basit önlem ve tedbirli davranmakla halledilebilecek durumlar için daha fazla can kaybetmeyelim.

KAPAT [X]

Saygılarımızla;

*aziyade*

2- TEKNİK VE GENEL ŞARTLAR

Madde 3- Taşıtlarda Aranacak Şartlar

a) Okul servis araçlarının arkasında OKUL TAŞITI yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2)

b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle DUR yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 2)

c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

d) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

e) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. (EK-3)

g) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından küçük olmalıdır (on yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği";" tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

h) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

j) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

k) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

l) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

m) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

n) (d) bendinde belirtildiği şekilde, taşıtlarda sağlık çantası, yangın söndürme tüpü ve trafik seti mutlaka bulundurulacaktır. (Kullanılmaya hazır halde)

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz


Advertisement