Torba tasarıdaki önerge aşımı, KİT I sayılı cetvele tabi personeli mağdur edecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2011 11:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KİT'lerde, çalışan I sayılı cetvelin maaşlarında artış sağlayacak hüküm, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 59. Birleşimde, 04/Şubat /2011 Cuma gününde, şu şekilde Genel Kuruldan geçmiştir.

MADDE 125- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, kârlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dâhil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 200'ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.?

Meclis Genel Kurulundan geçen bu maddenin yürürlük tarihi ise daha önce şu şekilde belirlenmişti.

c) 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi, 95 inci maddesi, 120 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 121 inci ve 125 inci maddeleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, şeklinde geçmiştir.

Ancak; Meclis Genel Kurulunun son gün görüşmelerinde, varılan mutabakat gereğince, 3 madde tasarıdan çıkarılmıştır. Hükümet kanadı bu değişiklik sonrasında, yürürlük maddesi için önerge vermiş ancak önerge, bölüm üzerinde verilebilecek en çok önerge sayısına ulaşıldığı için işleme konulamamış ve dolaysıyla, tasarının 125. maddesi 121 olmuştur. Cumhurbaşkanlığına da gönderilen tasarının yürürlük maddesi şu şekildedir:

"Yürürlük
MADDE 215-
c) "52 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddesi, 92 nci maddesi, 117 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 118 inci ve 122 nci maddeleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde"

Bu düzenleme gereğince, KİT I Sayılı cetvele tabi personelin mağduriyeti çözülecek olmakla birlikte, mağduriyet 1 Ocak 2011'den itibaren değil, kanunun Resmi Gazetedeki yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber