Öğretmenevi ve halk eğitimi merkezinde, geçici görevli yöneticilerin ek dersi hakkında açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2011 01:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB' den Öğretmen evi ve halk eğitimi merkezi geçici görevli yöneticilerin ek dersi hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 3/11/2011 tarihli, 74719 sayılı ve ?Ek ders ücreti? konulu yazılarında; ?Öğretmen evi ve halk eğitimi merkezinde yönetim görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, Bakanlığımızın yeniden yapılandırıldığı 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 42'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında; "Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir.

Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır..." hükmüne, 4'üncü fıkrasında da; "Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez " hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, hükümde de çok açık olarak belirtildiği üzere Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri dışında kalan diğer kurumlarda geçici alarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin eskiden olduğu gibi ilgi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.? açıklamasında bulunulmuştur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber