İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

MEB, Merkezi Sistem Sınav görevlendirmelerinde ÖSYM'yi örnek almalıdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2012 00:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin (Şubat 2011 / 2641 TD) "Bölge Sınav Yürütme Komisyonu" başlıklı 9. maddenin, "Bölge sınav yürütme komisyonunun görevleri şunlardır" başlıklı 8. fıkrasının (b) bendinde; "Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar, bina sınav komisyonları ile bölge bazında salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazırlar, hangi binada kimlerin görev yapacağını kura ile belirler ve sınavdan 1(bir) gün önce bina sınav komisyonlarına ve salon görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlerin görev yaptığı okul müdürlüklerine bildirir. " denilerek hangi personelin hangi okulda hangi sıfatla görev yapacağını takdir etme yetkisi bölge sınav komisyonunun yetkisine verilmiştir.

Yönergenin, "Salon Görevlileri" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında ki; "Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda 1(bir) salon başkanı ve 1(bir) gözcü, her 5(beş) salona da 1(bir) yedek gözcü öğretmen valilik/kaymakamlık onayı ile görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi esastır." hükmü uyarınca görevlendirmelerde öğretmenlerin dengeli dağıtılması esas ilke olarak belirlenmiştir.

Yönergenin "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Görevleri" başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında ki; "İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü Bakanlığın gerçekleştirdiği sınavların güvenlik içinde, sorunsuz olarak yapılabilmesi için ilgili mevzuata bağlı kalarak gerekli görevlendirmeleri yapar." hüküm uyarınca sınavların güvenlik içerisinde yapılabilmesi için milli eğitim müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu ifadelere rağmen görevlendirmelerde şeffaflık bulunmamaktadır. bu nedenle Milli Eğitim Bankalığınca İllerde yapılan tüm merkezi sistem sınav görevlendirmelerinde ÖSYM'nin yaptığı sınav görevlendirmeleri gibi MEBBİS modülü üzerinden yazılım hazırlanarak görevlendirmelerin bu sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net öğretmenler bölüm sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber