Sağlık Personelinin İstihdamında Neler Değişti?

02/11/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile sağlık personelinin istihdamına dair 3 temel Kanunda değişilik yapılmıştır. Değişiklikler, 4924 sayılı sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin kanun, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin neler getirdiğine ilişkin olarak hazırladığımız dosyada, sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına imkan tanıyan 4924 sayılı kanundaki değişiklikler ele alınmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2005 00:25

4924 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız.

Yapılan değişikliklere ilişkin kanun metnini görmek için tıklayın.

1- EMEKLİLİK AYLIĞI ALANLAR SÖZLEŞMELİ TABİ OLABİLECEK

4924 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişilik ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların sözleşmeli tabip olarak çalıştırılmaları önündeki engel kaldırılmıştır.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ MEMURLAR İLE UYUMLU HALE GETİRİLMİŞTİR

4924 sayılı Kanunun 5. maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişilik şu şekildedir: "Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır."

3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞHEKİM, BAŞHEKİM YARDIMCISI VE BAŞHEMŞİRE OLABİLECEK

4924 sayılı Kanunun 5. maddesinin altıncı fıkrasına cümle eklenmiştir. Değişiliğe göre; sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde gereği halinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek. Ancak, bu personele Bu görevleri yürüttükleri sürece görevlere istinaden başka bir ücret ödenmeyecek.

4- BİRİMLERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINDAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE

4924 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Fıkraya "veya söz konusu birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi hallerinde," ibaresi eklenmiştir. Buna göre sözleşmeli personel çalıştırılan birimde bazı unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılmasından vazgeçilmesi halinde, Bakanlık, bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilecektir. Bakanlık sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde gerekçesini karşı tarafa bildirmek zorundadır.

4924 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişilik ile birimlerde bazı unvanlarda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi hallerinde sözleşmesi feshedilen personelin öncelikle atanması öngörülmektedir.

5- ON YILLIK PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNE SINIRLAMA

4924 sayılı Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi değiştirilmiştir. Bu fıkra kesintisiz on yıl süreyle sözleşmeli personel olarak hizmet edenlere ilişkindir. Kesintisiz on yılhizmet edenler (aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış iseler) sürekli sözleşmeli personel olma hakkını elde etmiş sayılır. Bu personelin sözleşmesi eski düzenlemede sadece, 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektirecek bir suç işlemedikçe emeklilik hakkını elde edene kadar Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilememekteydi. Yeni düzenlemede buna ilave olarak "sözleşmenin feshedilmesini gerektirecek bir fiil işlemedikçe" şartı da getirilmiştir.

6- DEVLET MEMURLUĞUNDAN NAKLEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇENLER

KAPAT [X]

4924 sayılı Kanunun 9' uncu maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir. Eski düzenlemede, "Devlet memuru olarak çalışmaktayken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanabilirler" hükmü yer almaktaydı. Yeni düzenlemede naklen geçen memurun söz konusu sözleşmeli statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanacağı, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Bakanlığın uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanacağı hüküm altına alınmıştır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz